top of page

Грошова компенсація за дні невикористаної відпустки військовослужбовця|Цікаво знати|Конституцією України передбачено право людини на відпочинок, зокрема на оплачувану щорічну відпустку. 


Право та порядок надання відпусток військовослужбовцям врегульовано Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».


Зокрема, військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, у мирний час встановлені наступні види відпусток:

  • щорічна основна відпустка тривалістю до 45 днів зі збереженням грошового забезпечення;

  • щорічна додаткова відпустка тривалістю до 15 днів зі збереженням грошового забезпечення;

  • відпустка для лікування тривалістю від двох тижнів до 4-х місяців (залежить від тяжкості хвороби, контузії, травми, каліцтва) зі збереженням грошового забезпечення;

  • за сімейними обставинами без збереження заробітної плати у випадках:

  • укладення шлюбу тривалістю до 10 днів;

  • тяжкого стану здоров'я або смерті рідних по крові або по шлюбу тривалістю до 15 днів, в залежності від обставин.


Крім того, військовослужбовці мають право й на інші відпустки, наприклад, якщо військовослужбовець є учасником бойових дій, він має право на отримання додаткової відпустки тривалістю 14 днів.


Проте у зв’язку з введенням особливого періоду в 2014 році, а згодом – воєнного стану в 2022 році, військовослужбовці обмежені у праві скористатися деякими видами відпусток. 


 

Компенсація за невикористану відпустку?


Незважаючи на обмеження права скористатися відпусткою безпосередньо, законодавством передбачено інший механізм реалізації даного права.


Норми закону не обмежують та не припиняють право військовослужбовця на отримання виплати компенсації за невикористані календарні дні відпустки, право на яку військовослужбовець набув за період проходження ним військової служби.


Військовослужбовцям, які на день звільнення не використали щорічну основну або додаткову відпустки, виплачується грошова компенсація за всі невикористані за час проходження військової служби дні щорічних основної та додаткової відпусток.


Тобто, право на отримання грошової компенсації за усі дні невикористаної відпустки військовослужбовець набуває лише при звільненні з військової служби.


Не менш важливим є те, що нарахування та виплата такої компенсації здійснюється саме за останнім місцем проходження військової служби особою.


Тобто, якщо військовослужбовець протягом проходження служби переводився з однієї військової частини в іншу, компенсація підлягає виплаті в тій військовій частині, з якої військовослужбовець звільняється.

 

Як отримати грошову компенсацію за невикористані дні відпустки?


Грошова компенсація за невикористані дні відпусток проводиться військовою частиною і не потребує вчинення додаткових дій зі сторони військовослужбовця.


Проте на практиці є поширеною ситуація, що при звільненні військовослужбовця вимагають подати рапорт на проведення відповідної виплати.


Тому не зайвим буде при звільненні подати такий рапорт на виплату грошової компенсації за невикористані дні відпустки, в тому числі й зазначити про наявність права на додаткову відпустку.


Рапорт подається по команді на ім’я безпосереднього командира в довільній формі.


Якщо у Вас наявна інформація щодо виду і тривалості відпусток, які вам не надавались, то про це також варто вказати.


Види додаткових щорічних відпусток та норма законодавства, яка їх передбачає:


  1. Додаткова відпустка для учасників бойових дій тривалістю 14 днів на рік – ст. 16-2 Закону України «Про відпустки»;

  2. Додаткова відпустка для осіб з інвалідністю внаслідок війни тривалістю 14 днів на рік – ст. 16-2 Закону України «Про відпустки»;

  3. Додаткова відпустка виконання обов'язків військової служби яких пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я тривалістю до 15 днів – п. 4 ст. 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

  4. Додаткова соціальна відпустка матері тривалістю до 10 днів – ст. 19 Закону України «Про відпустки».

 

Як розрахувати суму компенсації за невикористану відпустку?


Розрахунок грошової компенсації за невикористані дні додаткової відпустки здійснюється, виходячи з розміру грошового забезпечення.


Детальніше про складові грошового забезпечення — за посиланням.


Тобто, для визначення цієї суми необхідно знати розмір місячного грошового забезпечення військовослужбовця. 


Наведемо наглядний приклад: 

Військовослужбовця звільнено з посади електрика відділення зв’язку польового вузла зв’язку стрілецького батальйону у військовому званні «солдат». 

На день звільнення військовослужбовець мав середньомісячне грошове забезпечення у розмірі 20 811,00 гривень. 

На день звільнення він не використовував 30 днів щорічної основної відпустки за 2023 рік та 14 днів щорічної додаткової відпустки для учасників бойових дій за 2023-2024 роки.

У разі звільнення за кожний рік, починаючи з року, коли він отримав статус учасника бойових дій, та закінчуючи роком звільнення, військовослужбовець отримає грошову компенсацію в наступному розмірі:

за один день невикористаної відпустки військовому належить компенсація у сумі  693,70 гривень (20 811,00 грн / 30 днів);

Тоді за всі невикористані дні відпустки військовослужбовцю на дату виключення зі списків особового складу військової частини належить компенсація в сумі 30 522,80 гривень (693,70 грн х 44 дні).

 

Що робити, якщо не здійснили виплату компенсації за невикористані дні відпустки? 


На дату виключення зі списків особового складу військова частина зобов'язана провести з військовослужбовцем повний розрахунок, у тому числі й виплатити грошову компенсацію за невикористані дні відпустки.


Але якщо військова частина не здійснила відповідний розрахунок, відновити порушене право можна в судовому порядку.


Крім того, якщо такого розрахунку не було проведено на дату виключення зі списків особового складу військової частини, в подальшому особа набуває право на виплату середнього заробітку за час затримки розрахунку.


Важливо:


Право звернення до суду за захистом свого порушеного права можливе протягом 3 місяців від дати отримання повідомлення про розрахунок грошового забезпечення військовослужбовця, яке має бути вручене військовою частиною в день виключення військовослужбовця зі списків особового складу частини.


Тому в разі порушення права на виплату, не варто зволікати.

 

Для прикладу, справи за позовами команди юристів «Подільського юридичного центру»: №120/9566/22, №340/5644/22, №120/1460/22-а.


Наша команда юристів має успішний досвід роботи щодо захисту прав військовослужбовців. Тому якщо потрібна допомога, звертайтеся до нас в  ЧАТ або за телефоном! Усна консультація безоплатна.

 

Більше цікавих новин на нашому сайті 👉https://www.plc.vn.ua/blog

📌Телеграм-канал 👉t.me/PODILSKYLAWCENTER


Зразки документів з питань проходження військової служби 👉 БЛАНК

ความคิดเห็น


bottom of page