Військова Пенсія 2020-21 Підлягає Перерахунку За Зміною Прожиткового Мінімуму | Військовий Адвокат

В боротьбі за відстоювання належного пенсійного забезпечення, що ведеться військовими пенсіонерами спільно із юристами Подільського юридичного центру починаючи з 2018 року, чи не найважливішим є питання включення в розрахунок перерахованої пенсії середньомісячних розмірів додаткових видів грошового забезпечення. Саме вказані судові спори займають левову частку на сьогодні.

Разом з тим, не лише це питання наразі є актуальним в захисті прав військових пенсіонерів.

Не менш важливим є і те, що військові пенсіонери мають право на щорічний перерахунок пенсії у зв’язку зі зміною розмірів прожиткового мінімуму.

Тому в даній статті спробуємо розібрати, що й до чого та чи підлягає щорічному перерахунку військова пенсія, що для цього потрібно зробити та головне – на скільки зросте розмір пенсії.Отож все по порядку.

Як відомо, 30.08.2017 Кабінет Міністрів України прийняв Постанову №704, яка набрала чинності 01.03.2018 та якою затверджено тарифні сітки розрядів і коефіцієнтів посадових окладів, схеми тарифних розрядів, тарифних коефіцієнтів, додаткові види грошового забезпечення, розміри надбавки за вислугу років, пунктом 2 якої установлено, що грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу складається з посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

В первинній редакції пунктом 4 Постанови № 704 було встановлено, що розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу визначалися шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року (але не менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13, 14.

Таким чином уряд, приймаючи зазначену постанову, прив’язував розміри грошового забезпечення до зростаючої величини прожиткового мінімуму, тим самим створюючи умови до автоматичного збільшення розмірів грошового забезпечення військових, без необхідності ухвалення якихсь додаткових рішень.

Однак, на час набрання чинності Постановою № 704, редакція вказаного п. 4 була дещо змінена.

Зокрема Кабінет Міністрів України 21.02.2018 прийняв Постанову № 103, пунктом 1 якої встановлено перерахувати з 01.01.2018 пенсії, призначені згідно із Законом № 2262- ХІІ до 01.03.2018 (крім пенсій, призначених згідно із Законом особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) та поліцейським), з урахуванням розміру окладу за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років за відповідною або аналогічною посадою, яку особа займала на дату звільнення із служби (на дату відрядження для роботи до органів державної влади, органів місцевого самоврядування або до сформованих ними органів, на підприємства, в установи, організації, вищі навчальні заклади), що визначені станом на 01.03.2018 відповідно до Постанови КМУ № 704.

При цьому пунктом 6 Постанови КМУ № 103 були внесені зміни до пункту 4 Постанови КМУ № 704 та викладено його в новій редакції, а саме: « 4. Установити, що розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня 2018 року, на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13 і 14».

Тобто, уряд відійшов від попередньої задумки, та встановив розмір складових грошового забезпечення у сталій, незмінній величині.

Тому, при визначенні видів грошового забезпечення для перерахунку пенсії військових пенсіонерів станом на 01.03.2018, у довідці про розмір грошового забезпечення, які були видані уповноваженими органами у 2018 році, посадовий оклад та оклад за військовим (спеціальним) званням визначались шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01.01.2018, на відповідний тарифний коефіцієнт.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01.01.2018 становив 1762 грн.

Саме виходячи з даного розміру прожиткового мінімуму була розрахована пенсія з 01 січня 2018 року кожного військового пенсіонера, тобто шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01.01.2018 в розмірі 1762 грн на відповідний тарифний коефіцієнт.

Виходячи з даних показників пенсія виплачується і по даний час.

Постає питання, що ж змінилося?

А змінилося те, що постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 29.01.2020 у справі №826/6453/18 визнано протиправним та скасовано пункт 6 Постанови КМУ № 103, яким були внесені зміни до пункту 4 Постанови КМУ № 704 в частині закладення в розрахунок сталої величини – прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня 2018 року.

Отже, постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 29.01.2020 у справі №826/6453/18 були скасовані внесені зміни, у тому числі до пункту 4 Постанови КМУ № 704 та відновлено його попередню редакцію (станом на 30.07.2018), відповідно до якої розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу можуть визначатися шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року (але не менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13, 14.

Поруч з цим, відповідно до Примітки 1 Додатку 1 до Постанови №704, яка не зазнавала жодних змін, посадові оклади за розрядами тарифної сітки визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних встановленого законом на 1 січня календарного року (але не менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019№294-ІХ прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 2102,00 грн.

А тому, з 29.01.2020 грошове забезпечення всіх військовослужбовців, яким воно нараховується та виплачується на підставі Постанови КМУ № 704, має бути перераховане в сторону збільшення шляхом множення відповідного тарифного коефіцієнту як мінімум на прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2020, який становить 2102,00 грн, а не на прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановленого законом на 01.01.2018, який становив 1762 грн.

Отже, у зв`язку зі скасуванням пункту 6 Постанови КМУ № 103 та поновлення попередньої редакції пункту 4 Постанови КМУ № 704 з 29.01.2020 відбулися зміни в законодавстві, враховуючи які уповноважені органи зобов`язані видавати нові довідки про розмір грошового забезпечення, в яких посадовий оклад та оклад за військове звання повинні визначатись шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року (але не менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13, 14, та направляти ці довідки до територіального органу Пенсійного фонду України для перерахунку пенсії.

Відповідному праву військових пенсіонерів кореспондує обов`язок відомчих уповноважених органів МО України, АДПСУ, ДСНС, МВС тощо оформити вказані довідки та направити їх до територіальних органів Пенсійного фонду України для перерахунку пенсії.