top of page

З 01.02.20 Військова Пенсія Підлягає Перерахунку За Зміною Прожиткового Мінімуму|Військовий Адвокат

В боротьбі за відстоювання належного пенсійного забезпечення, що ведеться військовими пенсіонерами спільно із юристами Подільського юридичного центру починаючи з 2018 року, чи не найважливішим є питання включення в розрахунок перерахованої пенсії середньомісячних розмірів додаткових видів грошового забезпечення. Саме вказані судові спори займають левову частку на сьогодні.

Разом з тим, не лише це питання наразі є актуальним в захисті прав військових пенсіонерів.

Не менш важливим є і те, що військові пенсіонери мають право на щорічний перерахунок пенсії у зв’язку зі зміною розмірів прожиткового мінімуму.

Тому в даній статті спробуємо розібрати, що й до чого та чи підлягає щорічному перерахунку військова пенсія, що для цього потрібно зробити та головне – на скільки зросте розмір пенсії.Отож все по порядку.

Як відомо, 30.08.2017 Кабінет Міністрів України прийняв Постанову №704, яка набрала чинності 01.03.2018 та якою затверджено тарифні сітки розрядів і коефіцієнтів посадових окладів, схеми тарифних розрядів, тарифних коефіцієнтів, додаткові види грошового забезпечення, розміри надбавки за вислугу років, пунктом 2 якої установлено, що грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу складається з посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

В первинній редакції пунктом 4 Постанови № 704 було встановлено, що розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу визначалися шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року (але не менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13, 14.

Таким чином уряд, приймаючи зазначену постанову, прив’язував розміри грошового забезпечення до зростаючої величини прожиткового мінімуму, тим самим створюючи умови до автоматичного збільшення розмірів грошового забезпечення військових, без необхідності ухвалення якихсь додаткових рішень.

Однак, на час набрання чинності Постановою № 704, редакція вказаного п. 4 була дещо змінена.

Зокрема Кабінет Міністрів України 21.02.2018 прийняв Постанову № 103, пунктом 1 якої встановлено перерахувати з 01.01.2018 пенсії, призначені згідно із Законом № 2262- ХІІ до 01.03.2018 (крім пенсій, призначених згідно із Законом особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) та поліцейським), з урахуванням розміру окладу за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років за відповідною або аналогічною посадою, яку особа займала на дату звільнення із служби (на дату відрядження для роботи до органів державної влади, органів місцевого самоврядування або до сформованих ними органів, на підприємства, в установи, організації, вищі навчальні заклади), що визначені станом на 01.03.2018 відповідно до Постанови КМУ № 704.

При цьому пунктом 6 Постанови КМУ № 103 були внесені зміни до пункту 4 Постанови КМУ № 704 та викладено його в новій редакції, а саме: « 4. Установити, що розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня 2018 року, на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13 і 14».

Тобто, уряд відійшов від попередньої задумки, та встановив розмір складових грошового забезпечення у сталій, незмінній величині.

Тому, при визначенні видів грошового забезпечення для перерахунку пенсії військових пенсіонерів станом на 01.03.2018, у довідці про розмір грошового забезпечення, які були видані уповноваженими органами у 2018 році, посадовий оклад та оклад за військовим (спеціальним) званням визначались шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01.01.2018, на відповідний тарифний коефіцієнт.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01.01.2018 становив 1762 грн.

Саме виходячи з даного розміру прожиткового мінімуму була розрахована пенсія з 01 січня 2018 року кожного військового пенсіонера, тобто шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01.01.2018 в розмірі 1762 грн на відповідний тарифний коефіцієнт.

Виходячи з даних показників пенсія виплачується і по даний час.

Постає питання, що ж змінилося?

А змінилося те, що постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 29.01.2020 у справі №826/6453/18 визнано протиправним та скасовано пункт 6 Постанови КМУ № 103, яким були внесені зміни до пункту 4 Постанови КМУ № 704 в частині закладення в розрахунок сталої величини – прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня 2018 року.

Отже, постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 29.01.2020 у справі №826/6453/18 були скасовані внесені зміни, у тому числі до пункту 4 Постанови КМУ № 704 та відновлено його попередню редакцію (станом на 30.07.2018), відповідно до якої розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу можуть визначатися шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року (але не менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13, 14.

Поруч з цим, відповідно до Примітки 1 Додатку 1 до Постанови №704, яка не зазнавала жодних змін, посадові оклади за розрядами тарифної сітки визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних встановленого законом на 1 січня календарного року (але не менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019№294-ІХ прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 2102,00 грн.

А тому, з 29.01.2020 грошове забезпечення всіх військовослужбовців, яким воно нараховується та виплачується на підставі Постанови КМУ № 704, має бути перераховане в сторону збільшення шляхом множення відповідного тарифного коефіцієнту як мінімум на прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2020, який становить 2102,00 грн, а не на прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановленого законом на 01.01.2018, який становив 1762 грн.

Отже, у зв`язку зі скасуванням пункту 6 Постанови КМУ № 103 та поновлення попередньої редакції пункту 4 Постанови КМУ № 704 з 29.01.2020 відбулися зміни в законодавстві, враховуючи які уповноважені органи зобов`язані видавати нові довідки про розмір грошового забезпечення, в яких посадовий оклад та оклад за військове звання повинні визначатись шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року (але не менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13, 14, та направляти ці довідки до територіального органу Пенсійного фонду України для перерахунку пенсії.

Відповідному праву військових пенсіонерів кореспондує обов`язок відомчих уповноважених органів МО України, АДПСУ, ДСНС, МВС тощо оформити вказані довідки та направити їх до територіальних органів Пенсійного фонду України для перерахунку пенсії.

Практичний приклад розрахунку:

Для кращого розуміння, наведемо кілька наочних прикладів:


1. За посадою, яка відповідає тарифному розряду «30», військове звання «полковник».

У відповідності до Додатку 1 Постанови №704 тарифний коефіцієнт для розрахунку посадового окладу за «30» тарифним розрядом визначений у розмірі «3,36».

Згідно Додатку 14 за військовим званням «полковник» передбачено тарифний коефіцієнт 0,84.

Станом на 01.01.2018 прожитковий мінімум для працездатних осіб складав 1762 грн., який і було заставано при визначенні розміру грошового забезпечення усіх військовослужбовців.

Однак станом на 01.01.2020 прожитковий мінімум для працездатних осіб складав 2102 грн.


Враховуючи викладене:

розмір посадового окладу, який виплачується на даний час:


з 01.01.2018

3,36 (тарифний коефіцієнт) Х 1762 грн. (розмір прожиткового мінімуму) = 5920 грн.


розмір посадового окладу, який підлягає до виплати:

з 29.01.2020

(з дати ухвалення рішення, яким скасовані зміни до Постанови №704)

3,36 (тарифний коефіцієнт) Х 2102 грн. (розмір прожиткового мінімуму) = 7062 грн.Приклад розрахунку окладу за військовим званням «полковник»:

Згідно Додатку №14 Постанови №704 за військовим званням «полковник» передбачено тарифний коефіцієнт 0,84.


Враховуючи викладене:

розмір посадового окладу за військовим званням на даний час


з 01.01.2018

0,84 (тарифний коефіцієнт) Х 1762 грн. (розмір прожиткового мінімуму) = 1480 грн.


розмір посадового окладу за військовим званням, який підлягає до виплати:

з 29.01.2020

(з дати ухвалення рішення, яким скасовані зміни до Постанови №704)


0,84 (тарифний коефіцієнт) Х 2102 грн. (розмір прожиткового мінімуму) = 1765 грн.


А кожен військовий знає, що саме розмір посадового окладу є вихідною величиною для обрахунку інших складових грошового забезпечення. І навіть 100 грн. в окладі суттєво впливає на загальний розмір грошового забезпечення. Тож рахуймо самі.


2. Приклад розрахунку за посадою, яка відповідає тарифному розряду «14», військове звання «капітан».


У відповідності до Додатку 1 Постанови №704 тарифний коефіцієнт для розрахунку посадового окладу за «14» тарифним розрядом визначений у розмірі «2,08».

Згідно Додатку 14 за військовим званням «капітан» передбачено тарифний коефіцієнт 0,72.


Враховуючи викладене:

розмір посадового окладу, який виплачується на даний час:


з 01.01.2018

2,08 (тарифний коефіцієнт) Х 1762 грн. (розмір прожиткового мінімуму) = 3665 грн.


розмір посадового окладу, який підлягає до виплати:

з 29.01.2020

(з дати ухвалення рішення, яким скасовані зміни до Постанови №704)

2,08 (тарифний коефіцієнт) Х 2 102 грн. (розмір прожиткового мінімуму) = 4372 грн.


Різниця відчутна – 3665 гривень (визначений станом на 2018 рік, який виплачується і зараз) та 4372 гривень (має бути з 2020 року).


Приклад розрахунку окладу за військовим званням «капітан»:

Згідно Додатку №14 Постанови №704 за військовим званням «полковник» передбачено тарифний коефіцієнт 0,72.


Розмір посадового окладу за військовим званням на даний час


з 01.01.2018

0,72 (тарифний коефіцієнт) Х 1762 грн. (розмір прожиткового мінімуму) = 1269 грн.


розмір посадового окладу за військовим званням, який підлягає до виплати:

з 29.01.2020

(з дати ухвалення рішення, яким скасовані зміни до Постанови №704)

0,72 (тарифний коефіцієнт) Х 2102 грн. (розмір прожиткового мінімуму) = 1513 грн.


Важливо знати:

Варто відмітити, що Закон України Про державний бюджет виділяє кілька прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

При цьому, законами про бюджет на 2021, 2022 та 2023 роки розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами визначено на рівні 2020 року, тобто 2102,00 гривень.


Разом з тим на практиці уповноважений орган при видачі довідки про розміри грошового забезпечення на виконання рішення суду, за часту при обрахунку посадового окладу і окладу з військовим званням використовує загальний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме:

- 2270,00 гривень станом на 01 січня 2021 року, згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 №1082-IX прожитковий мінімум для працездатних осіб складає;

-2481, 00 гривень станом на 01 січня 2022 року, згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 № 1928-IX;

- 2684, 00 гривень станом на 01 січня 2023 року, згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 №2710-IX визначає, що прожитковий мінімум для працездатних осіб становить.

Відповідно, судова практика з цього питання також не є однозначною.


Підсумуймо.

Зрозуміло, що добровільно такий перерахунок органи державної влади, які відповідальні за призначення та перерахунок пенсій силових структур, проводено не буде. Лише активні дії кожного окремо або разом, можуть дати бажаний для нього результат.

При цьому, результат може бути досягнутий лише в судовому порядку.

І перспектива цьому є.

Тому Читаймо! Аналізуймо! Зважуємось! Діємо!


В статті наведена лиш стисла загальна інформація, достатня для розуміння. Потрібна додаткова консультація чи допомога – звертайтеся до нас в ЧАТ або ТЕЛЕФОНУЙТЕ.Важливі зміни 2023 року:

12.05.2023 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №481 «Про скасування підпункту 1 пункту 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. №103, та внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. №704».

Даною поставою уряд вносить зміни до пункту 4 Постанови КМУ №704, відповідно до яких вказаний пункт викладено у наступній редакції: «Установити, що розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу та деяких інших осіб розраховуються виходячи з розміру 1 762 гривні та визначаються шляхом множення на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13 і 14».

В такий спосіб уряд по суті намагається вирішити питання звернень до судів діючих військовослужбовців та військових пенсіонерів щодо перерахунку грошового забезпечення та пенсій у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму на відповідний рік.


Що ми маємо на практиці з урахуванням вказаних змін:

Постанова №481 прийнята 12.05.2023.

Тобто в спірний період – з 29.01.2020 по 11.05.2023, законодавство прив’язувало розмір грошового забезпечення до змінюваного розміру прожиткового мінімуму, а тому предмети спору з перерахунку грошового забезпечення діючих військовослужбовців та розміру пенсій військових пенсіонерів з 01.02.2020, 01.02.2021, 01.02.2022, 01.02.3023 залишаються актуальними.


Зміни стосуються і строків позовної давності:

Верховний Суд в постанові від 12.04.2023 у справі №380/14933/22 висловив праву позицію, згідно якої до позовів з вищеописаним предметом спору щодо перерахунку пенсії з 01.02.2020 із застосуванням нового прожиткового мінімуму, підлягають застосуванню строки позовної давності , визначені ст. 122 КАС України (6 місяців). Вказане має наслідком, що наразі суди першої та апеляційної інстанцій, активно застосовують таку правову позицію та залишають позовні заяви без руху з вимогою надати обгрунтування поважності причин пропуску строку.

Тому варто врахувати вказане при прийняті рішення, щодо звернення до суду з вимогою перерахувати пенсію із застосуванням прожиткового мінімуму станом на 01.01.2023. Звернення з даним предметом спору в межах 6 місяців (тобто до кінця червня 2023 року) сприятиме уникненню зайвих труднощів у розгляді справи.

Разом з тим, ми у практиці уже маємо успішні кейси поновлення процесуальних строків.

Нагадаємо, що до вказаного рішення Верховного Суду судова практика складалася таким чином, що до позовів, які виникають з питань перерахунку пенсії, строки позовної давності не застосовуються (ст. 51 Закону № 2262- ХІІ).


Ми маємо практичний досвід роботи з питання захисту прав військових пенсіонерів та можемо Вам допомогти.

Тому Звертайтеся просто зараз!

Також Вам буде цікаво:

Comments


bottom of page