Військова Пенсія 2020-21 Підлягає Перерахунку За Зміною Прожиткового Мінімуму | Військовий Адвокат

В боротьбі за відстоювання належного пенсійного забезпечення, що ведеться військовими пенсіонерами спільно із юристами Подільського юридичного центру починаючи з 2018 року, чи не найважливішим є питання включення в розрахунок перерахованої пенсії середньомісячних розмірів додаткових видів грошового забезпечення. Саме вказані судові спори займають левову частку на сьогодні.

Разом з тим, не лише це питання наразі є актуальним в захисті прав військових пенсіонерів.

Не менш важливим є і те, що військові пенсіонери мають право на щорічний перерахунок пенсії у зв’язку зі зміною розмірів прожиткового мінімуму.

Тому в даній статті спробуємо розібрати, що й до чого та чи підлягає щорічному перерахунку військова пенсія, що для цього потрібно зробити та головне – на скільки зросте розмір пенсії.Отож все по порядку.

Як відомо, 30.08.2017 Кабінет Міністрів України прийняв Постанову №704, яка набрала чинності 01.03.2018 та якою затверджено тарифні сітки розрядів і коефіцієнтів посадових окладів, схеми тарифних розрядів, тарифних коефіцієнтів, додаткові види грошового забезпечення, розміри надбавки за вислугу років, пунктом 2 якої установлено, що грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу складається з посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

В первинній редакції пунктом 4 Постанови № 704 було встановлено, що розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу визначалися шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року (але не менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13, 14.

Таким чином уряд, приймаючи зазначену постанову, прив’язував розміри грошового забезпечення до зростаючої величини прожиткового мінімуму, тим самим створюючи умови до автоматичного збільшення розмірів грошового забезпечення військових, без необхідності ухвалення якихсь додаткових рішень.

Однак, на час набрання чинності Постановою № 704, редакція вказаного п. 4 була дещо змінена.

Зокрема Кабінет Міністрів України 21.02.2018 прийняв Постанову № 103, пунктом 1 якої встановлено перерахувати з 01.01.2018 пенсії, призначені згідно із Законом № 2262- ХІІ до 01.03.2018 (крім пенсій, призначених згідно із Законом особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) та поліцейським), з урахуванням розміру окладу за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років за відповідною або аналогічною посадою, яку особа займала на дату звільнення із служби (на дату відрядження для роботи до органів державної влади, органів місцевого самоврядування або до сформованих ними органів, на підприємства, в установи, організації, вищі навчальні заклади), що визначені станом на 01.03.2018 відповідно до Постанови КМУ № 704.

При цьому пунктом 6 Постанови КМУ № 103 були внесені зміни до пункту 4 Постанови КМУ № 704 та викладено його в новій редакції, а саме: « 4. Установити, що розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня 2018 року, на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13 і 14».

Тобто, уряд відійшов від попередньої задумки, та встановив розмір складових грошового забезпечення у сталій, незмінній величині.

Тому, при визначенні видів грошового забезпечення для перерахунку пенсії військових пенсіонерів станом на 01.03.2018, у довідці про розмір грошового забезпечення, які були видані уповноваженими органами у 2018 році, посадовий оклад та оклад за військовим (спеціальним) званням визначались шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01.01.2018, на відповідний тарифний коефіцієнт.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01.01.2018 становив 1762 грн.

Саме виходячи з даного розміру прожиткового мінімуму була розрахована пенсія з 01 січня 2018 року кожного військового пенсіонера, тобто шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01.01.2018 в розмірі 1762 грн на відповідний тарифний коефіцієнт.

Виходячи з даних показників пенсія виплачується і по даний час.

Постає питання, що ж змінилося?

А змінилося те, що постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 29.01.2020 у справі №826/6453/18 визнано протиправним та скасовано пункт 6 Постанови КМУ № 103, яким були внесені зміни до пункту 4 Постанови КМУ № 704 в частині закладення в розрахунок сталої величини – прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня 2018 року.

Отже, постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 29.01.2020 у справі №826/6453/18 були скасовані внесені зміни, у тому числі до пункту 4 Постанови КМУ № 704 та відновлено його попередню редакцію (станом на 30.07.2018), відповідно до якої розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу можуть визначатися шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року (але не менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13, 14.

Поруч з цим, відповідно до Примітки 1 Додатку 1 до Постанови №704, яка не зазнавала жодних змін, посадові оклади за розрядами тарифної сітки визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних встановленого законом на 1 січня календарного року (але не менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019№294-ІХ прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 2102,00 грн.

А тому, з 29.01.2020 грошове забезпечення всіх військовослужбовців, яким воно нараховується та виплачується на підставі Постанови КМУ № 704, має бути перераховане в сторону збільшення шляхом множення відповідного тарифного коефіцієнту як мінімум на прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2020, який становить 2102,00 грн, а не на прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановленого законом на 01.01.2018, який становив 1762 грн.

Отже, у зв`язку зі скасуванням пункту 6 Постанови КМУ № 103 та поновлення попередньої редакції пункту 4 Постанови КМУ № 704 з 29.01.2020 відбулися зміни в законодавстві, враховуючи які уповноважені органи зобов`язані видавати нові довідки про розмір грошового забезпечення, в яких посадовий оклад та оклад за військове звання повинні визначатись шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року (але не менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13, 14, та направляти ці довідки до територіального органу Пенсійного фонду України для перерахунку пенсії.

Відповідному праву військових пенсіонерів кореспондує обов`язок відомчих уповноважених органів МО України, АДПСУ, ДСНС, МВС тощо оформити вказані довідки та направити їх до територіальних органів Пенсійного фонду України для перерахунку пенсії.

Практичний приклад розрахунку:

Для кращого розуміння, наведемо кілька наочних прикладів:


1. За посадою, яка відповідає тарифному розряду «30», військове звання «полковник».

У відповідності до Додатку 1 Постанови №704 тарифний коефіцієнт для розрахунку посадового окладу за «30» тарифним розрядом визначений у розмірі «3,36».

Згідно Додатку 14 за військовим званням «полковник» передбачено тарифний коефіцієнт 0,84.

Станом на 01.01.2018 прожитковий мінімум для працездатних осіб складав 1762 грн., який і було заставано при визначенні розміру грошового забезпечення усіх військовослужбовців.

Однак станом на 01.01.2019 прожитковий мінімум для працездатних осіб складав 1921 грн., станом на 01.01.2020 – 2027 грн. та станом на 01.01.2021 – 2270 грн.


Враховуючи викладене:

розмір посадового окладу, який виплачується на даний час:


з 01.01.2018

3,36 (тарифний коефіцієнт) Х 1762 грн. (розмір прожиткового мінімуму) = 5920 грн.


розмір посадового окладу, який підлягає до виплати:

з 29.01.2020

(з дати ухвалення рішення, яким скасовані зміни до Постанови №704)

3,36 (тарифний коефіцієнт) Х 2027 грн. (розмір прожиткового мінімуму) = 6 810 грн.


з 01.01.2021


3,36 (тарифний коефіцієнт) Х 2270 грн. (розмір прожиткового мінімуму) = 7627 грн.


Різниця відчутна – 5920 гривень (визначений станом на 2018 рік, який виплачується і зараз) та 7627 гривень (має бути у 2021 році).


Приклад розрахунку окладу за військовим званням «полковник»:

Згідно Додатку №14 Постанови №704 за військовим званням «полковник» передбачено тарифний коефіцієнт 0,84.


Враховуючи викладене:

розмір посадового окладу за військовим званням на даний час


з 01.01.2018

0,84 (тарифний коефіцієнт) Х 1762 грн. (розмір прожиткового мінімуму) = 1480 грн.


розмір посадового окладу за військовим званням, який підлягає до виплати:

з 29.01.2020

(з дати ухвалення рішення, яким скасовані зміни до Постанови №704)

0,84 (тарифний коефіцієнт) Х 2027 грн. (розмір прожиткового мінімуму) = 1702 грн.


з 01.01.2021


0,84 (тарифний коефіцієнт) Х 2270 грн. (розмір прожиткового мінімуму) = 1906 грн.

А кожен військовий знає, що саме розмір посадового окладу є вихідною величиною для обрахунку інших складових грошового забезпечення. І навіть 100 грн. в окладі суттєво впливає на загальний розмір грошового забезпечення. Тож рахуймо самі.


2. Приклад розрахунку за посадою, яка відповідає тарифному розряду «14», військове звання «капітан».


У відповідності до Додатку 1 Постанови №704 тарифний коефіцієнт для розрахунку посадового окладу за «14» тарифним розрядом визначений у розмірі «2,08».

Згідно Додатку 14 за військовим званням «капітан» передбачено тарифний коефіцієнт 0,72.


Враховуючи викладене:

розмір посадового окладу, який виплачується на даний час:


з 01.01.2018

2,08 (тарифний коефіцієнт) Х 1762 грн. (розмір прожиткового мінімуму) = 3665 грн.


розмір посадового окладу, який підлягає до виплати:

з 29.01.2020

(з дати ухвалення рішення, яким скасовані зміни до Постанови №704)

2,08 (тарифний коефіцієнт) Х 2027 грн. (розмір прожиткового мінімуму) = 4016 грн.


з 01.01.2021


2,08 (тарифний коефіцієнт) Х 2270 грн. (розмір прожиткового мінімуму) = 4722 грн.


Різниця відчутна – 3665 гривень (визначений станом на 2018 рік, який виплачується і зараз) та 4722 гривень (має бути у 2021 році).


Приклад розрахунку окладу за військовим званням «капітан»:

Згідно Додатку №14 Постанови №704 за військовим званням «полковник» передбачено тарифний коефіцієнт 0,72.


Розмір посадового окладу за військовим званням на даний час


з 01.01.2018

0,72 (тарифний коефіцієнт) Х 1762 грн. (розмір прожиткового мінімуму) = 1269 грн.


розмір посадового окладу за військовим званням, який підлягає до виплати:

з 29.01.2020

(з дати ухвалення рішення, яким скасовані зміни до Постанови №704)

0,72 (тарифний коефіцієнт) Х 2027 грн. (розмір прожиткового мінімуму) = 1449 грн.


з 01.01.2021


0,72 (тарифний коефіцієнт) Х 2270 грн. (розмір прожиткового мінімуму) = 11634 грн.


Підсумуймо.

Зрозуміло, що добровільно такий перерахунок органи державної влади, які відповідальні за призначення та перерахунок пенсій силових структур, проводено не буде. Лише активні дії кожного окремо або разом, можуть дати бажаний для нього результат.

При цьому, результат може бути досягнутий лише в судовому порядку.

І перспектива цьому є.

Тому Читаймо! Аналізуймо! Зважуємось! Діємо!


В статті наведена лиш стисла загальна інформація, достатня для розуміння. Потрібна додаткова консультація чи допомога – звертайтеся до нас в ЧАТ або ТЕЛЕФОНУЙТЕ.


Ми маємо практичний досвід роботи з питання захисту прав військових пенсіонерів та можемо Вам допомогти.

Тому Звертайтеся просто зараз!

Також Вам буде цікаво:

Пільгова Вислуга Повинна Враховуватися При Призначенні Військової

Військовому пенсіонеру – приклад розрахунків

Вихідна Допомога. Які Періоди Служби Повинні Враховуватися?

Верховний Суд Про Право Та Обов’язок Змінити Статус Службового Житла.

Військові пенсії – що варто знати?

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

Ми добиваємось повернення витрат на правничу допомогу!

Військовий адвокат, безкоштовна консультація військового юриста, военный адвокат, военный юрист, консультация военного юриста, хороший военный адвокат, консультації військовослужбовців онлайн, безкоштовна консультація військовослужбовців, адвокат для військовослужбовців, військовий адвокат Київ, Одеса, Дніпро, Львів, консультація військового юриста, безкоштовна консультація військовослужбовців, адвокат для военнослужащего, адвокат по уголовным делам Киев, Винница, Одеса, уголовный адвокат, где найти хорошего адвоката, лучшие адвокаты винницы, военный адвокат украина, военный адвокат харьков, военный адвокат, військовий адвокат, адвокати вінниці, найкращий адвокат вінниці, військові адвокати, где найти хорошего адвоката, адвокаты киева, адвокат по уголовным делам киев винница, специалист по интеллектуальной собственности, адвокат интеллектуальная собственность, lawyer on intellectual property, ukrainian law firm in intellectual property, intellectual property ukraine lawyer, Lawyer in intellectual property, ukrainian lawyer, адвокат інтелектуальна власність вінниця, адвокат з інтелектуальної власності, юридична компанія інтелектуальна власність, юрист по інтелектуальній власності, інтелектуальна власмність адвокат, інтелектуальна власність , адвокат Київ, адвокат по ДТП, юрист ДТП, адвокат звернення до Європейського суду з прав людини, адвокат по ЄСПЛ, юридические услуги Винница, Юридичні послуги Вінниця, Вінницькі найкращі адіокати, юридична консультація у Вінниці, интелектуальная собственность в Украине, юридическая компания по интелектуальной собственности, лучшие адвокаты Винницы, ТОП 10 адвокатов Винницкой области Винницы, юридическая консультация предприятия, адвокат по интелектуальной собственности,, семейный адвокат Винница, адвокат для военнослужащего, налоговый адвокат винница Адвокаты Киева, Адвокат по ДТП Киева, Адвокаты Киева Семейный Адвокат Киев, Семейный адвокат в Киевев, Военный Адвокат Киев, Найти хорошего адвоката в Киевев, Адвокат по Екстрадиции в Киевев, Екстрадиционеный Адвокат, Англоязычный адвокат Киев адвокат по екстрадиции, налоговый жадвокат, военный адвокат Киев, найти адвоката в Кивев, адвокаты киева, хороший адвокат по ДТП Киев, адвокат для предприятия, аадкокат Киев цена, лулчшие адвокаты киева, Адвокат по интеллелктуальной собственности