top of page

Віза Подружжя D-14 Для В’їзду В Україну. Як Оформити? | Подільський Юридичний Центр

Україна стає все привабливішою для імміграції іноземних громадян. Тільки за перший квартал 2021 року ДМС видало більше 2,5 тисяч дозволів на імміграцію. В даній статті розглянемо один з перших можливих кроків для довгострокового перебування в Україні.
Так, Ви уклали шлюб громадянином/громадянкою України та вирішили будувати своє сімейне життя на теренах України. Що ж для цього необхідно? Консультує Міграційний Адвокат.

І. Збір документів.

В питанні оформлення будь-якої візи, першочергова задача – це збір необхідних документів.

Документи для оформлення даної візи (необхідно мати оригінали):

ü паспортний документ, який має відповідати таким вимогам:

- бути дійсним не менш як 3 місяці після задекларованої дати виїзду з території України;

- містити не менше 2-х вільних сторінок;

- бути строком дії не більше 10 років.

ü заповнена та підписана візова анкета;

ü одна кольорова фотокартка розміром 35х45 мм;

ü дійсний поліс медичного страхування з покриттям витрат щонайменше на 30 000 євро або в еквіваленті іншою валютою. Має бути дійсним на весь період перебування в Україні;

ü документи, що підтверджують наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави чи можливість отримати достатнє фінансове забезпечення у законний спосіб на території України відповідно до Порядку підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в’їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзду за її межі та визначення розміру такого забезпечення.

Якщо строк перебування іноземця або особи без громадянства в Україні становить більше одного місяця, зазначена сума ділиться на середньоарифметичну кількість днів місяця (30 діб) та множиться на планову кількість днів (до цієї суми додається п’ять днів) перебування, а саме:

ФЗ = ((20 х Пmin) : 30) х (КД+5),

де ФЗ — достатнє фінансове забезпечення;

Пmin — прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць (з 1 липня - 2294 гривні);

КД — планова кількість днів перебування на території України.

ü документ, що підтверджує сплату консульського збору, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України.

Посольства і консульства України за оформлення всіх типів віз (транзитних, короткострокових, довгострокових) справляють консульський збір за базовою тарифною ставкою 65 дол.США. За оформлення віз в терміновому порядку чи у позаробочий час консульський збір справляється у подвійному розмірі.

ü документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі з громадянином України (свідоцтво про шлюб). Якщо шлюб укладений за межами території України, то документ підтверджуючий укладання шлюбу має бути легалізований або апостильований, відповідно до вимог міжнародного законодавства.

ІІ. Подача документів.

Подання відповідних документів закордонним дипломатичним установам України, департаменту консульської служби МЗС чи зовнішньому постачальнику послуг здійснюється особисто, через уповноваженого представника або з використанням засобів поштового зв’язку після попередньої реєстрації візової анкети у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі http://visa.mfa.gov.ua .

Документи для оформлення візи необхідно подавати не раніше ніж за 3 місяці до початку запланованої поїздки.

Варто наголосити, що для оформлення візи D-14 (Возз’єднання сім’ї з громадянином України (віза подружжя)) необхідно підтвердити факт укладання шлюбу з громадянином України. Тобто подача заяви на оформлення даної візи без укладання шлюбу неможлива.


ІІІ. Розгляд документів.

Посольства та консульства України розглядають візові клопотання та приймають рішення про надання візи або відмову в оформленні візи у такі строки:

у терміновому порядку – до 5 робочих днів з дня отримання необхідних документів. Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця або особи без громадянства та у строки, що визначаються відповідною закордонною дипломатичною установою України;

у звичайному порядку – до 10 робочих днів з дня отримання необхідних документів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Зазначений строк може бути продовжено до 30 робочих днів у разі необхідності проведення додаткових перевірок.


Якщо маєте труднощі зі збором та оформленням документів для оформлення візи – зв’язуйтесь з нами або пишіть у ЧАТ.


Вас може зацікавити:


Comments


bottom of page