Відпустки Військовослужбовця Під Час Дії Воєнного Стану


Дана стаття зумовлена численними зверненнями в ЧАТ нашої компанії за роз’ясненнями щодо порядку надання окремих видів відпусток військовослужбовцям, зокрема за сімейними обставинами під час дії правового режиму воєнного стану.


Для початку, право військовослужбовців на відпустки та порядок надання відпусток, визначає Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».


Дана норма по суті містить перелік відпусток, які надаються військовослужбовцям, а також делегує до вимог Закону України «Про відпустки» в частині, що стосуються надання суцільних, творчих відпусток, відпусток за сімейними обставинами та з інших поважних причин.


ВИДИ ВІДПУСТОК:

1. Щорічна основна відпустка;

2. Щорічна додаткова відпустка військовослужбовцям, виконання обов'язків військової служби яких пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних … регіонах;

3. Відпустка за сімейними обставинами;

4. Відпустка для лікування (у зв’язку з хворобою);

5. Відпустка військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною;

6. Соціальна відпустка, відповідно до Закону України «Про відпустки»;

7. Творчі відпустки, відповідно до Закону України «Про відпустки»;


Військовослужбовцям, які захворіли під час щорічної основної або щорічної додаткової відпустки, зазначена відпустка продовжується після одужання на кількість невикористаних днів цієї відпустки.


(1) Щорічна основна відпустка (не надається в умовах воєнного стану).


Важливо: надається у т.ч. в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію.


Даний вид відпустки надається із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.


Серед умов надання відпустки – одночасна відсутність не більше 30 % загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.


Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні:

- до 10 років – становить 30 календарних днів;

- від 10 до 15 років - 35 календарних днів;

- від 15 до 20 років - 40 календарних днів;

- понад 20 календарних років - 45 календарних днів.


У строк відпустки не враховується час, необхідний для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.


Святкові та неробочі дні також не враховуються в тривалість відпустки.


Важливо: Дружині (чоловіку) військовослужбовця дана відпустка за її бажанням надається у зручний для неї (нього) час одночасно із щорічною основною відпусткою військовослужбовця.


(2) Щорічна додаткова відпустка (не надається в умовах воєнного стану).


Даний вид відпустки надається військовослужбовцям, виконання обов'язків військової служби яких пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я, крім військовослужбовців строкової військової служби, надається щорічна додаткова відпустка із збереженням грошового та матеріального забезпечення.

Тривалість такої щорічної додаткової відпустки визначається залежно від часу проходження служби в цих умовах та не може перевищувати 15 календарних днів.


(3) Відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин (може бути надана в умовах воєнного стану).


Відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення надається у випадках:

1) укладення ним шлюбу - тривалістю до 10 календарних днів;

2) тяжкого стану здоров'я або смерті рідних по крові або по шлюбу:

а) дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець, - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

б) інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

3) пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім'ю військовослужбовця або осіб, зазначених у підпункті 2 цього пункту, - тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

4) в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна, за рішенням командира (начальника) військової частини - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад. Така відпустка може надаватися один раз протягом календарного року.


Важливо: вказані відпустки надаються за рішенням командира військової частини та їх загальна тривалість не може бути більшою 15 календарних днів на рік.


(4) Відпустка для лікування у зв'язку з хворобою (надається в умовах воєнного стану у разі лікуванняпісля тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії).


Надається військовослужбовцям для лікування на підставі висновку військово-лікарської комісії.

Дана відпустка надається із збереженням грошового та матеріального забезпечення. ЇЇ тривалість визначається характером захворювання., разом з тим загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою не повинен перевищувати 4 місяців підряд (крім окремих виключень).


(5) Відпустка військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами (надається в умовах воєнного стану).