Вихідну Допомогу Розраховано Не Вірно. Постанова Верховного Суду | Військовий Адвокат

Звільнення з військової служби за службовою невідповідністю або у порядку реалізації іншого стягнення не є підставою для неврахування цих років служби для виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з нового місця служби.