top of page

Витратоміри - Лічильники Рівня Пального Для АЗС | Як Уникнути Штрафу? | Поради Адвоката Бізнесу

Стаття 128-1 Податкового кодексу України  визначає, що не обладнання та/або відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі рівнеміра-лічильника на введеному в експлуатацію резервуарі, розташованому на акцизному складі, та/або витратоміра-лічильника на місці відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованого на акцизному складі, а також не обладнання та/або відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового витратоміра-лічильника спирту етилового на місці отримання та відпуску спирту етилового, розташованого на акцизному складі, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 20000 гривень за кожний необладнаний резервуар та/або незареєстрований рівнемір-лічильник, а також за кожне необладнане місце відпуску пального наливом з акцизного складу або за кожне місце отримання та відпуску спирту етилового, та/або незареєстрований витратомір-лічильник/витратомір-лічильник спирту етилового.
О тож, Головним управлінням Державної податкової служби України в області проведено фактичну перевірку суб’єкта господарювання, який здійснює продаж ПММ з АЗС, і виявлено таке порушення, як:

- не обладнано зареєстрованими у встановленому законодавством порядку витратомірами-лічильниками рівня пального введених в експлуатацію резервуарів та їх реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у введеному в експлуатацію резервуарі.

В цьому разі, при оскарженні рішення-повідомлення про застосування фінансових санкцій, варто звернути увагу саме на введені в Україні у 2020 році карантинні заходи.

З 17.03.2020 року набрав чинності Закон України №530-ХІІ, яким, зокрема, додатково внесено до переліку форс-мажорних обставин - карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України. Відповідно до ч. 2 ст. 14-1 Закону України №671/97-ВР, форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

А тому варто дослідити питання, чи не обладнання лічильниками на резервуарах з пальним сталося з вини суб’єкта господарювання, чи як наслідок настання обставин непереборної сили.

Зокрема, типовою є ситуація, коли з метою забезпечення дотримання вимог законодавства в частині обладнання резервуарів з пальним витратомірів, суб’єкт господарювання завчасно замовив необхідне обладнання, про що уклав відповідний договір.

Натомість, у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні, введенням карантинних обмежень Постановою КМ України №211 від 11.03.2020 та відсутністю даних рівнемірів у заводу – виробника (так як дані прилади виготовляються з імпортних складових), поставки яких припинились через розповсюдження вірусного захворювання (COVID -19), контрагент не поставив витратомірів у визначений строк та не провів роботи по їх встановленню.

Податковим кодексом України не визначається порядок реєстрації акцизних складів, на території яких здійснюється виробництво, оброблення (перероблення), змішування, навантаження-розвантаження, зберігання пального, а також не врегульовані на законодавчому рівні питання можливості  призупинити реєстрацію акцизного складу при виникненні форс-мажорних обставин. Також Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» не передбачає можливості  призупинити дію ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним при виникненні форс-мажорних обставин. Законом передбачено лише призупинення дії ліцензії у разі несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості.

При цьому карантин, встановлений постановою Кабінету Міністрів України, в даному випадку може стати для контрагента суб’єкта господарювання та самого суб’єкта господарювання форс-мажором, тобто  надзвичайною і не підвладною волі сторін договору щодо поставки обладнання для забезпечення встановлення рівнемірів-лічильників. Вказана обставина була непередбачуваною та перешкоджала суб’єкту господарювання здійснити обладнання акцизного складу рівнемірами-лічильниками.

При таких обставинах відсутні підстави для притягнення суб’єкта господарювання до відповідальності за правопорушення п.230.1.3 п.230.1 ст.230 ПКУ.

Одним з принципів податкового законодавства є презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу.

При зазначених обставинах, підлягає застосуванню саме вказаний принцип.

ВРАХУЙТЕ: при застосуванні до Вас фінансових санкцій, найкращий спосіб дії – своєчасно звернутися за правовою допомогою до юриста (бажано ще на стадії проведення перевірки). Це закладе фундамент успіху у поновленню Ваших прав в судовому порядку. Адже кожна ситуація є індивідуальною та потребує окремого вивчення й розроблення стратегії захисту.

За потреби – ЗВЕРТАЙТЕСЯ, ми здатні Вам допомогти!

Вам може бути цікаво:

341 перегляд

Comments


bottom of page