top of page

Виселення з квартири, переданої в іпотеку для забезпечення виконання зобов'язань


03.06.2014 у зв’язку із стрімким знеціненням національної валюти Верховна Рада України прийняла Закон України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» № 1304-VII.

Прийняттям вказаного Закону Держава цілеспрямовано вносила законодавчі обмеження, направлені на захист прав громадян України, щодо виселення, які пов'язані з виконанням зобов'язань за кредитами, наданими в іноземній валюті та забезпеченими іпотекою. Вказана обставина обумовлена тим, що особа, яка отримала кредит у іноземній валюті, не має впливу на здешевлення гривні, коливання валютного курсу, проте Держава зобов'язана забезпечувати як дотримання прав усіх суб'єктів, так і баланс прав, у тому числі і прав кредитодавця та позичальника у кредитних правовідносинах.

Вказаний  Закон передбачає, що  протягом його дії не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) нерухоме житлове майно, яке вважається предметом застави згідно із статтею 4 Закону України "Про заставу" та/або предметом іпотеки згідно із статтею 5 Закону України "Про іпотеку", якщо таке майно виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами, наданими йому кредитними установами - резидентами України в іноземній валюті, та за умови, що:

- таке нерухоме житлове майно використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя або є об’єктом незавершеного будівництва нерухомого житлового майна, яке перебуває в іпотеці, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності не знаходиться інше нерухоме житлове майно;

- загальна площа такого нерухомого житлового майна (об’єкта незавершеного будівництва нерухомого житлового майна) не перевищує 140 кв. метрів для квартири та 250 кв. метрів для житлового будинку.

Оскільки виселення є наслідком ухвалення рішення про примусове стягнення (без згоди власника) нерухомого житлового майна, то виселення не підлягає виконанню протягом дії мораторію встановленого Законом № 1304-VII.

Крім того, під час дії Мораторію

- не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) інше майно (майнові права), яке відповідно до законодавства або кредитного договору підлягає стягненню з позичальника, зазначеного у підпункті 1 цього пункту, при недостатності коштів, одержаних стягувачем від реалізації (переоцінки) предмета застави (іпотеки);

- кредитна установа не може уступити (продати, передати) заборгованість або борг, визначений у підпункті 1 цього пункту, на користь (у власність) іншої особи.

Варто наголосити, що вказаний Закон № 1304-VII втратить чинність 21.10.2020.

Команда Подільського юридичного центру притримуються позиції, що права іпотекодавця на нерухоме майно  варто захищати всіма законними засобами, особливо якщо воно є єдиним житлом боржника та його родини.  

Якщо Ви потребуєте професійної правової допомоги Адвокат По Кредитам – звертайтесь за посиланням!

66 переглядів

Comments


bottom of page