top of page

Виплата Грошового Забезпечення Загиблого Військовослужбовця Членам Сім’ї. Варто знати!


Пунктами 1 та 2 розділу ХХХ Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністра оборони України № 260 від 07.06.2018 передбачено, що у разі загибелі військовослужбовця належне, але не отримане ним до дня смерті грошове забезпечення, в тому числі одноразові додаткові види грошового забезпечення, військовою частиною, в якій перебував на грошовому забезпеченні військовослужбовець, виплачується членам його сім’ї.


Хто має право на отримання грошового забезпечення загиблого військовослужбовця?


Грошове забезпечення загиблого військовослужбовця виплачується його (її) дружині або чоловіку.

У разу відсутності вказаної особи – повнолітнім дітям, які проживали разом з ним (нею), або законним представникам чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства – незалежно від віку), а також особам які перебували на утриманні військовослужбовця.

Виплата грошового забезпечення загиблого військовослужбовця може також здійснюватись його (її) батькам, якщо військовослужбовець не перебував у шлюбі та не має дітей.


Що входить до складу грошового забезпечення військовослужбовця?


Грошове забезпечення військовослужбовців має багато видову структуру та складається з:

 1. Щомісячних основних видів грошового забезпечення:

 • посадовий оклад;

 • оклад за військове звання;

 • надбавка за вислугу років.

 1. Щомісячних додаткових видів грошового забезпечення:

 • надбавки;

 • доплати;

 • премія.

 1. Одноразові додаткові види грошового забезпечення:

 • грошова компенсація за невикористані дні відпустки;

 • одноразова грошова допомога при звільненні;

 • грошова допомога для вирішення соціально-побутових питань;

 • тощо.

ВАЖЛИВО: з 29.01.2020 усім військовослужбовцям щомісяця недоплачувалося 25-30% грошового забезпечення. Ці кошти можуть бути стягнуті в судовому порядку.


Детальніше - за посиланням

З 29.01.2020 року по 20.05.2023 розрахунок та виплата грошового забезпечення військовослужбовців проводились невірно, що призвело до зменшення розмірів виплачуваного грошового забезпечення на 25-30% щомісяця.

Зокрема у зазначений період розмір грошового забезпечення військовослужбовців визначали, застосовуючи до розрахунку розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2018 року – 1762,00 гривень.

Поряд із цим, у 2020 році розмір прожиткового мінімуму змінився: у 2020 році – 2102 гривні; у 2021 році – 2270 гривень; у 2022 році – 2481 гривня; у 2023 році – 2684 гривні.

Відповдіно, грошове забезпечення кожного військовослужбовця мало бути перераховане з застосуванням до формули його розрахунку прожиткового мінімуму на відповідний рік.

Враховуючи в середньому місячну недоплату у 25-30% від загальної суми отриманих коштів, за 2020-2023 роки набігає чимала сума.


Чи мають право члени сімʼї загиблого військовослужбовця отримати не виплачене йому грошове забезпечення, розраховане з застосуванням збільшеного у 2020-2023 рр. прожиткового мінімуму?


На практиці військові частини відмовляють у перерахунку та виплаті такого грошового забезпечення. Проте своє право можна відстояти в судовому порядку так як ця сума також входить в поняття “належне, але не отримане військовослужбовцем до дня смерті грошове забезпечення”.


Чи мають право члени сімʼї загиблого військовослужбовця отримати грошову компенсацію за не отриману військовослужбовцем до дня смерті відпустку?


Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців залежить від календарної вислуги років та встановлюється в наступних розмірах:

 • у разі наявності календарної вислуги до 10 років – 30 календарних днів;

 • у разі наявності календарної вислуги від 10 до 15 років – 35 календарних днів;

 • у разі наявності календарної вислуги від 15 до 20 років – 40 календарних днів;

 • у разі наявності календарної вислуги понад 20 років – 45 календарних днів.

Також військовослужбовцям щорічно надається додаткова відпустка тривалістю 14 днів у випадках, якщо військовослужбовець є:

 • особою з інвалідністю внаслідок війни;

 • учасником бойових дій.

Згідно з п. 14 ст. 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», у рік звільнення військовослужбовців зі служби у разі невикористання ними щорічної основної або додаткової відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, у тому числі військовослужбовцям-жінкам, які мають дітей.

Військові частини тлумачать вказані розбіжності в законодавстві у власних інтересах, стверджуючи, що в разі загибелі військовослужбовець не звільняється зі служби, а виключається зі списків особового складу, підстав для виплати членам сім'ї померлого військовослужбовця компенсації невикористаної основної та додаткової відпустки не має.


У зазначених вище випадках своє право на виплату заборгованості по грошовому забезпеченню слід відстоювати в судовому порядку. Наша команда має позитивну практику з вказаних питань.


Якщо потрібна допомога, звертайтеся до нас в ЧАТ або за телефоном! Усна консультація безоплатна.


Приєднуйтесь до нашого Telegram каналу та залишайтесь в курсі новин законодавства і судової практики у військовому праві.


Буде цікаво знати:
Comments


bottom of page