top of page

Визнання диплому недійсним

Верховний Суд захистив право кожного громадянина на те, щоб особа, яка обіймає посаду в органі державної влади та до компетенції якої належить вирішення питань державного урядування, мала відповідний освітній рівень і фах.


У 2014 році прокурор оскаржив в суді дійсність диплома посадовця держоргану про вищу юридичну освіту. Цей документ дозволив відповідачеві за результатами конкурсу обійняти посаду заступника начальника управління контролю за використанням та охороною земель Державної інспекції сільського господарства в Одеській області. Однак під час перевірки додержання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» прокуратура з’ясувала, що чиновник отримав згаданий диплом незаконно.


Судом установлено, що відповідач отримав спірний диплом спеціаліста з кваліфікацією «юрист» після заочного навчання у 2005–2007 роках на факультеті післядипломної освіти Київського національного університету культури і мистецтв. Серед документів на вступ до цього ВНЗ відповідач надав завірену копію диплома від 2001 року про здобуття ним першої вищої освіти у Державному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського. Однак під час перевірки з’ясувалося, що відповідач у цьому університеті не навчався, диплома закладу в 2001 році йому не видавали.


Рішенням районного суду, з яким погодилася апеляційна інстанція, в задоволенні позову було відмовлено. Суди дійшли висновку, що диплом за своїм змістом не є правочином і такого способу захисту, як визнання диплому недійсним, законодавством не передбачено. Натомість треба було оскаржувати рішення про зарахування відповідача на навчання та про видачу йому диплома, а також договір про навчання.


Колегія Другої судової палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду касаційну скаргу заступника прокурора Одеської області задовольнила частково, рішення попередніх судів скасувала, визнала недійсним диплом, виданий відповідачеві Київським національним університетом культури і мистецтв.


ВС зазначив, що суди попередніх інстанцій правильно встановили, що відповідач отримав диплом про вищу освіту без передбачених законодавством підстав. Однак дійшли неправильних висновків про те, що визнання недійсним диплома про вищу освіту без установлення в судовому порядку незаконності рішення відповідного органу, на підставі якого він виданий, не є належним способом захисту порушених прав.


Аналіз норм матеріального права, йдеться у рішенні Суду, дає підстави для висновку, що видача відповідачеві спірного диплома про одержання вищої освіти без підстав, визначених законами України «Про вищу освіту» та «Про освіту», є неправомірною. Визнання недійсним диплома про вищу освіту, виданого з порушенням законодавства, яке регулює правовідносини з набуття вищої освіти, – законний, належний та окремий спосіб поновлення порушених прав у судовому порядку.


ВС указав, що диплом про вищу освіту є документом, яким засвідчується факт здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем і підтверджується її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності. Відповідно, правовим наслідком встановлення тієї обставини, що такий документ видано без передбачених законом підстав, може бути визнання його недійсним у судовому порядку.


Постанова Верховного Суду від 18 квітня 2018 року у справі № 522/13762/14-ц (провадження № 61-11996св18) – http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73660992.

152 перегляди

Comments


bottom of page