top of page

Вивели За Штат. Які Виплати Передбачені Та Строки Перебування

Що таке “виведення поза штат”? Які підстави? Та які виплати передбачені для військовослужбовця, виведеного поза штат?


Виплати військовим, перебування за штатом, вивели за штат

Зараховані у розпорядження командирів (виведені поза штат) - це військовослужбовці, які не можуть виконувати обов’язки військової служби з різних причин, але і не можуть звільнитися, тому вони закріплюються за своєю військовою частиною і чекають вирішення питання щодо подальшої служби.


Відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ підставами для зарахування військовослужбовця в розпорядження командира є:

 1. розформування (реформування) військової частини або скорочення штатних посад, якщо до кінця встановленого строку проведення цих заходів не вирішено питання щодо дальшого службового використання вивільнених військовослужбовців;

 2. якщо посада, на яку призначено військовослужбовця, належить до номенклатури призначення нижчої посадової особи і не є вакантною, а також до номенклатури призначення командира військової частини А0515;

 3. пониження у посаді в порядку виконання накладеного дисциплінарного стягнення або призначення на нижчу посаду на підставі висновку атестування, якщо неможливо відразу призначити військовослужбовця на нижчу посаду;

 4. повернення депутатів, які є військовослужбовцями, після закінчення строку їх депутатських повноважень;

 5. повернення військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів;

 6. повернення військовослужбовців, які були направлені за кордон для проходження військової служби або навчання, - у разі неможливості призначення на посаду;

 7. закінчення строку перебування військовослужбовців на посадах науково-педагогічних і наукових працівників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та необрання їх на зазначені посади за результатами нового конкурсу;

 8. скасування допуску до державної таємниці - до вирішення питання дальшого проходження військової служби;

 9. відрахування слухача денної форми навчання з вищого навчального закладу;

 10. визнання військовослужбовця військово-лікарською комісією непридатним чи обмежено придатним до військової служби - до звільнення з військової служби;

 11. якщо в особливий період випускники вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти після завершення навчання не можуть бути безпосередньо призначені на посади; 11-1) офіцери запасу, призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, - до призначення на посади; 11-2) припинення повноважень Міністра оборони України, на посаду патронатної служби якого був призначений військовослужбовець, - у разі неможливості призначення на посаду;

11-3) перебування з близькими особами у прямому підпорядкуванні, якщо протягом місяця з моменту виникнення таких обставин неможливо призначити на посаду, що виключає пряме підпорядкування;

 1. перебування з близькими особами у прямому підпорядкуванні, якщо протягом місяця з моменту виникнення таких обставин неможливо призначити на посаду, що виключає пряме підпорядкування; 12-1) відсторонення військовослужбовця від посади під час досудового розслідування або судового провадження - до закінчення строку застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження або до його скасування в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України; 13) якщо стосовно військовослужбовців застосовано запобіжні заходи кримінального провадження у виді домашнього арешту або тримання під вартою чи за вироком суду застосовані такі покарання, як арешт або тримання в дисциплінарному батальйоні, до скасування чи зміни запобіжного заходу або до винесення судом вироку чи відбування покарання;

14) якщо військовослужбовці відсутні понад десять діб, - до повернення військовослужбовців у військову частину (у разі неприйняття іншого рішення про дальше проходження ними військової служби) або до дня набрання чинності рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими, або до дня набрання законної сили вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі;

15) якщо військовослужбовці перебувають на тривалому лікуванні у зв’язку з отриманим пораненням або хворобою, отриманою в особливий період, чи у полоні, як заручники або інтерновані особи, - до їх повернення;

16) перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку – за медичними показниками) – до закінчення відпустки по догляду за дитиною.

Грошове забезпечення військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), зарахованим у розпорядження відповідних командирів або звільненим від посад, виплачується в розмірі грошового забезпечення, яке військовослужбовці отримували за займаними посадами до зарахування в розпорядження, але не більше ніж два місяці.


Але такий порядок виплати грошового забезпечення не стосується осіб зарахованих у розпорядження відповідно до підпункту 12-1 та 13, а також якщо військовослужбовця було усунуто від виконання службових обов’язків відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.


Важливо! Час перебування військовослужбовця на лікуванні, у відпустці, тимчасового виконання обов’язків (але не більше ніж два місяці) за вакантною посадою, перебування під вартою (цілодобовим домашнім арештом) виключається із загального періоду перебування в розпорядженні.


Якщо у період перебування у розпорядженні протягом двох місяців з поважних причин (відсутність рівнозначних посад, бажання подальшого проходження військової служби, наявність сімейних та інших обставин) не можливо прийняти кадрове рішення щодо подальшого службового використання військовослужбовця, грошове забезпечення виплачується йому в розмірі, яке він отримував за займаною посадою до зарахування в розпорядження, за рішенням Міністра оборони України.

Грошове забезпечення військовослужбовцям після перебування у розпорядженні понад два місяці виплачується в розмірі окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років, за винятком випадків продовження строків виплати за рішенням Міністра оборони України.

Зверніть увагу! Від 30.06.2023 набрав чинності Закон № 9342 щодо військовослужбовців, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, визнані ВЛК обмежено придатними або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців та зараховані у розпорядження. Таким військовослужбовцям протягом двох місяців із дня зарахування у розпорядження виплачується грошове забезпечення за останньою займаною посадою. Після закінчення двох місяців виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода в розмірі 20100 гривень.


Якщо Ви потребуєте консультації військового юриста, зверніться до нас просто зараз в ЧАТ

Comentários


bottom of page