top of page

А Ваш Посадовий Оклад Для Розрахунку Пенсії Визначено Вірно? | Пенсійний Адвокат

Невірне визначення розміру посадового окладу має наслідком для військового пенсіонера суттєве зменшення розміру пенсії, адже саме посадовий оклад є тією вихідною величиною, яка закладена в основу визначення розміру інших складових грошового забезпечення.


Перерахунок військових пенсій

Під час перерахунку пенсії силових структур (військових пенсій), уповноваженими на видачу довідок відомчими органами при визначені посадового окладу військових пенсіонерів за розрядами тарифної сітки  (та окладу за військовим званням) було застосоване множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, на відповідний тарифний коефіцієнт.

Разом з тим, сформована судова практика з даного приводу вказує на те, що розмір посадового окладу та окладу за військовим званням підлягав встановленню шляхом множення 50% розміру  мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, на відповідний тарифний коефіцієнт.

Тобто невірне визначення розміру посадового окладу має наслідком для військового пенсіонера суттєве зменшення розміру пенсії, адже саме посадовий оклад є тією вихідною величиною, яка закладена в основу визначення розміру інших складових грошового забезпечення.

То ж в даній статті на модельному прикладі (за приклад візьмемо МО України) спробуємо детально роз’яснити усі нюанси визначення розміру посадового окладу при проведенні перерахунку пенсії з 01 січня 2018 року на підставі Постанови №704 та у відповідності до Постанови №103.

Отож, п.1 Порядку №45 визначено, що пенсії, призначені відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», у зв`язку із підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію згідно із Законом, перераховуються на умовах та в розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.

Постановою №704 встановлено тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів посадових окладів військовослужбовців з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу.

Пунктом 4 Постанови № 704 попередньої редакції було передбачено, що розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу визначалися шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року (але не менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з Додатками 1,12,13,14.

Проте, в лютому 2018 Постановою № 103 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 №704 були внесені зміни, внаслідок яких пункт 4 Постанови № 704 було викладено у новій редакції, а саме: « 4.Установити, що розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня 2018 року, на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з Додатками 1, 12, 13 і 14».

Однак, згідно із Приміткою 1 Додатку 1 до вказаної Постанови № 704, посадові оклади за розрядами тарифної сітки визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановленого законом на 1 січня календарного року (але не менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт. При цьому приміткою до Додатку 14 також передбачено, що оклади за військовим (спеціальним) званням визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року (але не менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт.

У відповідності до Додатку 1 Постанови №704 тарифний коефіцієнт для розрахунку посадового окладу, за посадою «Бортовий авіаційний технік корабля з авіаційного та десантного обладнання», визначений у розмірі «2,08» за «14» тарифним розрядом (п. 27 Додатку 13 до наказу Міністерства оборони України від 01.03.2018 №90). Згідно Додатку 14 Постанови №704 за військовим званням «капітан» передбачено тарифний коефіцієнт «0,72».

Отже, в обох випадках визначено, що розрахунки проводяться шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановленого законом на 1 січня календарного року (але не менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт.

Станом на 01.01.2018 прожитковий мінімум для працездатних осіб складав 1762 грн, а мінімальна заробітна плата - 3723 грн. Отже, 50% мінімальної заробітної плати буде складати 1861,50 грн., тобто розмір більший, ніж розмір прожиткового мінімуму.

Станом на 01.01.2019 прожитковий мінімум для працездатних осіб складав 1921 грн, а мінімальна заробітна плата - 4173 грн. Отже, 50% мінімальної заробітної плати буде складати  2086,50 грн.

Станом на 01.01.2020 прожитковий мінімум для працездатних осіб складав 2027 грн, а мінімальна заробітна плата - 4723 грн. Отже, 50% мінімальної заробітної плати буде складати  2361,50 грн.

Відтак, вихідний показник, який повинен братися для перерахунку показників значень для визначення розміру окладу за посадою та військовим званням станом на 01.03.2018 повинен бути 1861,50 грн.

Враховуючи викладене, розмір посадового окладу для перерахунку пенсії з 01.01.2018 складає:

2,08 (тарифний коефіцієнт) Х 1861,50 грн. (50% мінімальної заробітної плати)

= 3870 (заокруглено із суми 3871,92 грн., згідно Примітки 1 Додатку 1 Постанови №704)

Розмір посадового окладу Позивача для перерахунку пенсії з 01.01.2019 складає:

2,08 (тарифний коефіцієнт) Х 2086,50 грн. (50% мінімальної заробітної плати)

= 4340 грн. (заокруглено із суми 4339,92 грн., згідно Примітки 1 Додатку 1 Постанови №704)

Розмір посадового окладу Позивача для перерахунку пенсії з 01.01.2020 складає:

2,08 (тарифний коефіцієнт) Х 2361,50 грн. (50% мінімальної заробітної плати)

= 4912 грн. (заокруглено із суми 4911,92 грн., згідно Примітки 1 Додатку 1 Постанови №704)

Оклад за військовим званням згідно Додатку 14 до Постанови №704 визначається множенням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року (але не менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт.

Згідно Додатку №14 Постанови №704 за військовим званням «підполковник» передбачено тарифний коефіцієнт 0,72.

Враховуючи викладене, розмір посадового окладу за військовим званням Позивача для перерахунку пенсії з 01.01.2018 складає:

0,72 (тарифний коефіцієнт) Х 1861,50 грн. (50% мінімальної заробітної плати)

= 1340 грн. (заокруглено із суми 1340,28 грн., згідно Примітки до Додатку 14 Постанови №704)

Розмір посадового окладу за військовим званням Позивача для перерахунку пенсії з 01.01.2019 складає:

0,72 (тарифний коефіцієнт) Х 2086,50 грн. (50% мінімальної заробітної плати)

= 1500 грн. (заокруглено із суми 1502,28 грн., згідно Примітки до Додатку 14 Постанови №704)

Розмір посадового окладу за військовим званням Позивача для перерахунку пенсії з 01.01.2020 складає:

0,72 (тарифний коефіцієнт) Х 2361,50 грн. (50% мінімальної заробітної плати)

= 1700 грн. (заокруглено із суми 1700,28 грн., згідно Примітки до Додатку 14 Постанови №704)

Натомість обласні військові комісаріати, при підготовці довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії, не брали до уваги положення Приміток до Додатків 1,14 Постанови №704, та у відповідній довідці визначали розмір посадового окладу військового пенсіонера та окладу за військове звання шляхом множення прожиткового мінімуму на відповідний тарифний розряд, хоча розмір прожиткового мінімуму був меншим від встановленої законодавством мінімальної межі – не нижче 50% мінімальної заробітної плати. А це дещо менші цифри, до прикладу в нашій модельній ситуації визначений в такий спосіб розмір посадового окладу склав (14 тарифний розряд) склав 3660,00 грн. станом на 01.01.2018, замість 3870 грн.

Крім того, неправильне визначення розміру посадового окладу та окладу за військовим званням, призводить і до неправильного визначення розміру надбавки за вислугу років, оскільки остання встановлюється у відсотковому значенні до посадового окладу з урахуванням окладу за військовим (спеціальним) званням (Додаток 16 до Постанови №704).

Дана позиція підкріплена судовою практикою та при зверненні пенсіонера до суду за захистом свого порушеного права, феміда в переважній більшості зважує терези на користь пенсіонера та задовольняє такі позови.

Разом з тим варто враховувати, що з позиції нормативно-правового регулювання вказана ситуація не є такою однозначною, та не слід забувати, що пунктом 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 №1774-VIII (далі - Закон №1774), який набрав чинності 01.01.2017, установлено, що після набрання чинності цим Законом мінімальна заробітна плата не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат.

У будь якому випадку кожна ситуація підлягає індивідуальному опрацюванню та визначенню перспектив відстоювання інтересів клієнта в досудовому чи судовому порядку.

ЗВЕРТАЙТЕСЯ, раді будемо допомогти і Вам.

Телефонуйте або пишіть нам в ЧАТ просто зараз!

НАША ПРАКТИКА:

…….та інші

1 746 переглядів

Comentários


bottom of page