В НАС БАГАТО КОРИСНОГО

Оскарження рішення органу місцевого самоврядування яким порушене право

Якщо особа стверджує про порушення прав, спричинене рішенням, дією чи бездіяльністю органу місцевого самоврядування, які вважає неправомірними, і наслідки призвели до виникнення, зміни або припинення цивільних прав та інтересів чи пов’язані з реалізацією майнових або особистих немайнових прав та інтересів, зокрема і щодо оформлення права на земельну ділянку під набутим у власність будинком або спорудою, то визнання незаконними таких рішень, їх скасування, визнання дій чи бездіяльності органу місцевого самоврядування неправомірними є способами захисту відповідних цивільних прав та інтересів. Близького за змістом висновку Велика Палата Верховного Суду дійшла у постанові від 13 лютого 2019 року

Судовий збір за позовом у кримінальному провадженні

Під час вирішення цивільного позову в межах кримінального провадження стягнення судового збору з обвинуваченого (засудженого), який несе цивільну відповідальність, не допускається. Адже таке стягнення суперечить закріпленим у статтях 2, 7, 9 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження, засаді законності, не відповідає приписам ч. 5 ст. 128, статей 118, 119, 370 цього Кодексу та істотно порушує гарантоване особі право на розгляд справи щодо неї з додержанням вимог зазначеного провадження, передбачених КПК України. Такий висновок зробила об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, яка розглянула касаційні скарги засудженого та

Кримінальні провадження. Практика Верховного Суду

Огляд судової практики об’єднаної палати ККС у складі ВС Право на подання апеляційної скарги від сторони обвинувачення має прокурор, який брав участь у судовому провадженні, а також прокурори вищого рівня незалежно від їх участі в судовому провадженні. Право на усунення недоліків апеляційної скарги прокурора має особа, яка подала апеляційну скаргу, а також службові особи органів прокуратури вищого рівня, якщо апеляційну скаргу внесено ними, керівниками, першими заступниками чи заступниками керівників або прокурорами прокуратур нижчого рівня. 20 червня 2018 року об'єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду розглянула в судовому засіданні кримінальне провадження за касаційно

Вимогу Сплати ЄСВ до Адвоката Скасовано

Вінницьким окружним адміністративним судом задоволено позовну заяву Адвоката, визнано незаконною та скасовано вимогу органу ДФС про сплату Єдиного соціального внеску. У ході розгляду справи встановлено, що адвокат являється директором ТОВ Подільський юридичний центр, отримує заробітну плату як директор та за нього Товариством сплачується ЄСВ. Повторне нарахування внеску ще й як самозайнятій особі визнано незаконним. Детальніше за посиланням Крім того судом зазначено: З системного аналізу зазначених положень ПК України вбачається, що діяльність адвоката підпадає під визначення незалежної професійної діяльності, оподаткування доходів від отримання якої регулюється ст. 178 ПК України, лише у ви

Врахування додаткових видів забезпечення військовослужбовців в розрахунок пенсії

Індексація має бути врахована у складі грошового забезпечення військовослужбовців для розрахунку пенсії за вислугу років, що забезпечує дотримання пенсійних прав осіб, звільнених з військової служби, як складової конституційного права на соціальний захист. Водночас при обчисленні пенсії не враховується такий складовий елемент грошового забезпечення, як одноразові додаткові види грошового забезпечення, зокрема щорічні, щоквартальні, разові додаткові види грошового забезпечення, крім щомісячних, або тих, що виплачуються раз на місяць. Таких висновків дійшов Верховний Суд у складі суддів cудової палати для розгляду справ щодо захисту соціальних прав Касаційного адміністративного суду, розглянув

Повернення Позики у Валюті

​​ВП ВС визначила, у якій валюті має виконуватися зобов’язання у разі, якщо у позику передавалась іноземна валюта У разі отримання у позику іноземної валюти позичальник зобов'язаний, якщо інше не передбачене законом чи договором, повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики), тобто таку ж суму коштів у іноземній валюті, яка отримана у позику. Тому як укладення, так і виконання договірних зобов'язань в іноземній валюті не суперечить чинному законодавству. Суд має право ухвалити рішення про стягнення грошової суми в іноземній валюті, при цьому з огляду на положення ч. 1 ст. 1046, ч. 1 ст. 1049 ЦК України належним виконанням зобов'язання з боку позичальника є повернення кошт

Значні Правочини. Чи Варто Вносити Зміни До Статуту?

З тексту однієї з наших консультацій: "...У Вашому випадку, якщо учасники товариства не мають якихось розбіжностей у поглядах, зміни до Статуту щодо значних правочинів вносити немає потреби. Цим Ви не покладаєте на себе додатковий обов’язок щоразу при укладенні договорів збирати збори та надавати погодження директору. Але при цьому можна зрозуміти й контрагентів, які не можуть знати є у Вашому статуті обмеження чи ні, у зв'язку із чим перестраховуються, вимагаючи надати протокол. Проблем немає. Можна надавати такі протоколи. Є два шляхи: 1. Для надання підтверджень контрагентам про надання згоди учасниками товариства на вчинення правочинів, можна кожного разу складати та підписувати протокол

Відмову Міської Ради у Наданні Статусу "Члена Сім'ї Загиблого Ветерана Війни" Визнано

Задоволено позов юриста Подільського юридичного центру Катерини СІЛЬНИЦЬКОЇ до міської ради та органу соціального захисту населення про оскарження бездіяльності щодо ненадання дружині, загиблого учасника АТО статусу «член сім'ї загиблого ветерана війни» та не видачі їй відповідного посвідчення. Рішенням суду було визнано протиправною відмову міської ради та органу соціального захисту населення у наданні дружині, загиблого учасника АТО статусу «член сім'ї загиблого ветерана війни» відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та видачі їй відповідного посвідчення. Цим рішенням було зобов’язано орган соціального захисту населення видати дружині з

Рішення ради місцевого самоврядування, якщо один з депутатів зацікавлений у ньому

У світі існує чітке бачення того, що корупція становить серйозну загрозу верховенству права, підриває основи демократії, нівелює соціальну справедливість, перешкоджає економічному розвитку та загрожує належному виконанню державою своїх зобов’язань щодо поваги, захисту, сприяння та виконання прав людини, що знайшло своє відображення у Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 року, яка набрала чинності для України з 1 січня 2010 року та є частиною національного законодавства України, як зазначено у ст. 9 Конституції України. Для формування єдиної правозастосовної практики та вирішення виключної правової проблеми Велика Палата Верховного Суду висловила позицію

Якщо закрити ФОП, чи залишаться зобов’язання?

За змістом статей 51, 52, 598–609 Цивільного кодексу України, статей 202–208 Господарського кодексу України, ч. 8 ст. 4 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» у випадку припинення підприємницької діяльності ФОП (із внесенням до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію такого припинення) господарські зобов’язання за укладеними договорами не припиняються, а продовжують існувати, оскільки фізична особа не перестає існувати та відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, усім майном

Ким має здійснюватися оголошення про підозру?

Процедура здійснення повідомлення про підозру включає в себе складання письмового повідомлення про підозру та, відповідно, його вручення підозрюваному уповноваженою особою. Коли у вчиненні злочину підозрюється особа, щодо якої передбачено здійснення особливого порядку кримінального провадження, письмове повідомлення про підозру такій особі має бути вручене безпосередньо посадовими особами органів прокуратури, визначеними у пунктах 1−4 ч. 1 ст. 481 Кримінального процесуального кодексу України, і здійснення цієї дії не може бути передоручене. Такий висновок зробила колегія суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, розглянувши касаційну скаргу прокуро

Судовий збір за звернення стягнення на заставлене майно

Зміст заявленої вимоги про звернення стягнення на майно ґрунтується на наявності грошових вимог позивача до відповідача на підставі окремого договору, наслідком задоволення таких вимог і виконання судового рішення є припинення грошових вимог позивача. Отже, позовні вимоги про звернення стягнення на заставлене майно мають вартісну оцінку, майновий характер і розмір ставок судового збору за їх подання визначається за вимогами ст. 4 Закону України «Про судовий збір», виходячи з розміру грошових вимог позивача, на задоволення яких спрямовано позов. Як встановили суди попередніх інстанцій, банк та юридична особа уклали кредитний договір. Позичальник не виконав узятих на себе зобов’язань з поверне

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

Ми добиваємось повернення витрат на правничу допомогу!

Військовий адвокат, безкоштовна консультація військового юриста, военный адвокат, военный юрист, консультация военного юриста, хороший военный адвокат, консультації військовослужбовців онлайн, безкоштовна консультація військовослужбовців, адвокат для військовослужбовців, військовий адвокат Київ, Одеса, Дніпро, Львів, консультація військового юриста, безкоштовна консультація військовослужбовців, адвокат для военнослужащего, адвокат по уголовным делам Киев, Винница, Одеса, уголовный адвокат, где найти хорошего адвоката, лучшие адвокаты винницы, военный адвокат украина, военный адвокат харьков, военный адвокат, військовий адвокат, адвокати вінниці, найкращий адвокат вінниці, військові адвокати, где найти хорошего адвоката, адвокаты киева, адвокат по уголовным делам киев винница, специалист по интеллектуальной собственности, адвокат интеллектуальная собственность, lawyer on intellectual property, ukrainian law firm in intellectual property, intellectual property ukraine lawyer, Lawyer in intellectual property, ukrainian lawyer, адвокат інтелектуальна власність вінниця, адвокат з інтелектуальної власності, юридична компанія інтелектуальна власність, юрист по інтелектуальній власності, інтелектуальна власмність адвокат, інтелектуальна власність , адвокат Київ, адвокат по ДТП, юрист ДТП, адвокат звернення до Європейського суду з прав людини, адвокат по ЄСПЛ, юридические услуги Винница, Юридичні послуги Вінниця, Вінницькі найкращі адіокати, юридична консультація у Вінниці, интелектуальная собственность в Украине, юридическая компания по интелектуальной собственности, лучшие адвокаты Винницы, ТОП 10 адвокатов Винницкой области Винницы, юридическая консультация предприятия, адвокат по интелектуальной собственности,, семейный адвокат Винница, адвокат для военнослужащего, налоговый адвокат винница Адвокаты Киева, Адвокат по ДТП Киева, Адвокаты Киева Семейный Адвокат Киев, Семейный адвокат в Киевев, Военный Адвокат Киев, Найти хорошего адвоката в Киевев, Адвокат по Екстрадиции в Киевев, Екстрадиционеный Адвокат, Англоязычный адвокат Киев адвокат по екстрадиции, налоговый жадвокат, военный адвокат Киев, найти адвоката в Кивев, адвокаты киева, хороший адвокат по ДТП Киев, адвокат для предприятия, аадкокат Киев цена, лулчшие адвокаты киева, Адвокат по интеллелктуальной собственности