ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
про надання послуг професійної правничої допомоги

 

Від 03.02.2021                                                                                                                     м.Київ

 

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР», ЄДРПОУ 40582250, МФО-380805, р/р в форматі відповідно до стандарту IBAN UA053808050000000026007529281  в АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ» (КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права) (далі – Виконавець) укласти договір про надання послуг професійної правничої допомоги, представлених на сайті www.plc.vn.ua.

Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх замовників незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному замовнику перед іншим. 

Прочитайте текст даної публічної оферти і, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким із пунктів цієї публічної оферти, чи Ви не зрозуміли будь-який із пунктів цієї публічної оферти, пропонуємо Вам відмовитись від запропонованих послуг з юридичних послуг (далі – Послуги).

Якщо Ви згодні з умовами цієї публічної оферти, Ви можете зробити оплату Послуг або направити замовлення про надання послуг – електронне повідомлення, в ЧАТ, на електронну пошту Виконавця або через контактну форму на сайті Виконавця, яке містить інформацію, необхідну для надання Юридичних послуг (далі за текстом – замовлення). У цьому випадку вважається, що Ви стаєте Замовником Послуг, цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеної публічної оферти (пропозиції), в повному обсязі і безумовно приймаєте її. У цьому випадку договір буде вважатися укладеним, а Виконавець таким, що прийняв на себе зобов’язання надати Послуги.

 

 

1. Визначення термінів.

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Виконавцем договір про надання послуг професійної правничої допомоги (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний Замовником на сайті www.plc.vn.ua, або замовлений шляхом постановки питання в ЧАТ, на електронну пошту plc2016@ukr.net, або іншим чином замовлений в працівників Виконавця.

1.3. Замовник – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Виконавця, розміщує замовлення щодо послуги, що представлена на сайті www.plc.vn.ua для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

 

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець зобов’язується надати у Замовнику Послугу, а Замовник зобов’язується оплатити і прийняти Послугу на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору – Оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Замовником умов Договору вважається дата заповнення Замовником форми замовлення, розташованої на сайті www.plc.vn.ua, за умови отримання Замовником від Виконавця підтвердження замовлення в електронному вигляді та виставлення електронної форми оплати чи рахунку. 

 

3. Оформлення Замовлення.

3.1. Замовник самостійно оформлює замовлення на сайті www.plc.vn.ua через відповідну форму, або зробивши замовлення:

-  за допомогою електронної пошти plc2016@ukr.net,

- за номером телефону, вказаним в розділі «Контакти» на сайті www.plc.vn.ua.

- постановкою витання в ЧАТ

- заповненням форми звернення на сайті plc2016@ukr.net

3.2. Виконавець має право відмовитися від надання послуги Замовнику у випадку, якщо відомості, вказані Замовником під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3. При оформленні замовлення на сайті www.plc.vn.ua Замовник зобов'язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

-       прізвище, ім'я Замовника;

-       контактний номер телефону та інші засоби зв’язку;

-       інші відомості на запит Виконавця.

3.4. Найменування та обсяг обраної Замовником Послуги вказуються в у відповідному розділі на сайті www.plc.vn.ua або у процесі комунікації з представником Виконавця. Обсяг замовлення Замовника визначається обсягом поставлених питань до моменту виставлення рахунку Виконавцем. Після цього моменту усі наступні питання Виконавець вправі розцінити як додаткові. Виконання такого додаткового завдання вважатиметься новим замовленням та його виконання може бути здійснено за новою процедурою замовлення відповідно цього довогору.

3.5. Якщо будь-якої із Сторін Договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Замовником, Виконавець не несе відповідальності за надання неякісної або неповної послуги Замовнику.

3.6. При оформленні замовлення через оператора Виконавця (п. 3.1. Договору) Замовник зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.5. цього Договору.

3.7. Підтвердження Замовником умов цього Договору здійснюється за допомогою внесення Замовником відповідних даних в реєстраційну форму на сайті www.plc.vn.ua наданню персональної інформації оператору Виконавця, здійсненням оплати замовлення.. 

3.8. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови отримання Послуги), шляхом оформлення Замовлення, Замовник підтверджує наступне:

а) Замовник цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника з метою виконання Замовлення. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.


4. Вартість Послуги та порядок оплати .

4.1 Вартість Послуг визначаються Виконавцем самостійно. Вона може бути вказана на сайті www.plc.vn.uaабо визначена у процесі комунікації після попереднього опрацювання обсягу обсягу послуги що замовляється. Ціни визначаються в гривні. Можливе встановлення ціни у іноземній валюті, але оплатою в гривні за курсом НБУ на день оплати.

4.2 Вартість загального обсягу Послуг може змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку. При цьому вартість окремої одиниці Послуги, яка оплачена вже оплачена Замовником в повному обсязі, не може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку.

4.3 Виконавець є платником податку і внесків згідно з чинним законодавством України.

4.4. Вартість Послуг, яка вказана на сайті www.plc.vn.ua не включає в себе вартість витрат з оплати поштових відправлень матеріалів; транспортні витрати; сплати державного мита, судового збору, інформаційно-технічного забезпечення судового процесу, тощо які сплачуються Замовником самостійно відповідно до рахунків, виставлених підприємствами, установами, організаціями, що надають відповідний вид послуг.

4.5  Оплата Послуг проводиться шляхом безготівкового переказу коштів Замовником на поточний рахунок Виконавця, зазначений у розділі 10 цього Договору, на підставі виставленого рахунку-фактури або шляхом оплати за допомогою платіжних ситем.

4.6 Оплата Послуг здійснюється шляхом передоплати.

4.7 Оплачуючи замовлення, Замовник погоджується з умовою, що кошти, внесені як передоплата поверненню не підлягають.


5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Виконавець зобов’язаний:

5.1.1. Надати Замовнику послугу у відповідності до умов цього Договору та замовлення Замовника.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку інформацію про Замовника  і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Замовника.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті www.plc.vn.ua. Всі зміни набирають чинності з моменту їх публікації.

5.2.2 Виконавець вправі відмовитися від виконання замовлення на будь -якому етапі до внесення передоплати без надання пояснень про причини відмови. 

5.2.3. Виконавець вправі відмовитися від виконання замовлення в односторонньому порядку, після внесеної передоплати за умови повернення повної суми внесених коштів.

5.3 Замовник зобов'язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Виконавцем на сайті www.plc.vn.ua

5.3.2 На виконання Виконавцем своїх зобов'язань перед Замовником останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

 
6. Відповідальність

6.1. Виконавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Замовником недостовірної інформації, або ненадання додаткової інформації, необхідної для виконання послуги.

6.2. Сторони несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

6.3. Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, введення в Україні надзвичайного стану, що виникли незалежно від волі Виконавця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

7. Конфіденційність і захист персональних даних.

7.1. Надаючи свої персональні дані на при реєстрації сайті www.plc.vn.ua або оформленні Замовлення, Замовник надає Виконавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

7.2. Виконавець зобов'язується не розголошувати отриману від Замовника інформацію. Не вважається порушенням надання Виконавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Виконавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Замовником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

7.3. Замовник несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Виконавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Замовника або невідповідністю її дійсності.


9. Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

9.2.      Усі спори між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у відповідності до законодавства України.

9.3       Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, регламентуються цим Договором, нормами чинного законодавства України, а також застосовуваними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.4. Виконавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

 

10. Юридична адреса та реквізити Виконавця

 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ПОДІЛЬСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР»

ЄДРПОУ 40582250, МФО-380805, 

р/р в форматі відповідно до стандарту IBAN UA053808050000000026007529281 в АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ», 

юридична адреса: м. Вінниця, вул. Визволення, 2, оф. 104, 

+380432670803, 

сайт: www.plc.vn.ua, e-mail:plc2016@ukr.net