Невиконання рішення суду як підстава отримати КОМПЕНСАЦІЮ ЧЕРЕЗ ЄСПЛ 

    Судовий захист порушених прав людини - досить часто процес нелегкий та тривалий. Навіть після винесення довгоочікування рішення суду процес відновлення вашого права не припиняється, адже необхідне також його ефективне виконання.

 

    Нерідко, на жаль, стається так, що державні органи відмовляються виконувати задоволені в судовому порядку позовні вимоги громадян. Держава не виплачує компенсації самостійно, а звернення до відповідних органів не дає жодних результатів.

yespl.png

    У разі, якщо держава відмовляється виконувати рішення суду, Ви маєте можливість захистити своє право у Європейському суді з прав людини. 

    У статті 6 Європейської Конвенції закріплене право кожної людини на справедливий суд. Ще у 1997 році у справі “Горнсбі проти Греції” ЄСПЛ дійшов висновку, що виконання остаточного рішення суду, яке набрало законної сили, вважається складовою частиною судового розгляду. Дійсно, право на звернення за судовим захистом було б беззмістовним та ілюзорним, якби в судовій системі допускалася можливість невиконання рішень суду на шкоду одній зі сторін. 

 

    Цікаво, що ЄСПЛ не завжди дотримувався такої позиції. Так, у 2002 році у справах "Погасій проти України" та "Макаров проти України" Суд відмовився відшкодовувати компенсацію заявникам, оскільки рішення національних судів були виконані безпосередньо під час розгляду справ у ЄСПЛ. Суд зазначив, що  заявники не можуть більше вважатися "жертвами" порушення права отримати виконання рішення на їхню користь, як вони про це стверджували на момент подання заяв. Проте уже з 2004 року, зокрема, починаючи зі справи “Півень проти України”, Європейський суд обґрунтовано дійшов до послідовної практики, що невиконання рішень національних судів, або навіть суттєва затримка в їх виконанні, є порушенням 6 статті Конвенції.

 

    При цьому важливо також зауважити, що не можуть виправдати невиконання рішень суду недоліки законодавства. Цьому приділив увагу Суд у справі "Півень проти України", де держава-відповідач аргументовувала свою бездіяльність відсутністю у законодавстві України нормативної бази щодо завдань, покладених на органи виконавчої влади. Суд однозначно ствердив, що така позиція держави є недопустимою і порушує право позивача на справедливий судовий захист.

    Так само, Суд неодноразово наголошував на тому, що невиконання рішення державного суду не може бути виправдане відсутністю бюджетних коштів. У справі “Шмалько проти України”, коли держава посилалася на брак коштів, щоб не оплачувати заборгованість по невиконанню судового рішення, ЄСПЛ констатував порушення прав позивача на справедливий суд.

 

    Пам’ятайте, що кожен з Вас має право на захист своїх основоположних прав і свобод. І навіть у разі, якщо держава відмовляє у захисті, не реагує на звернення та ігнорує винесені на вашу користь рішення, ви маєте всі шанси відстояти свої права в Європейському суді! І постійна практика Єсвропейського суду підтверджує таку можливість.

 

Юристи Подільського юридичного центру завжди готові Вам допомогти із подачею заяви та супроводом Вашої справи до Європейського суду з прав людини.

Звертайтеся за телефоном або через ЧАТ (внизу сторінки) і отримайте консультацію щодо Вашої ситуації.