top of page

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ  ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Військовий Адвокат По Житловим Питанням

Як і будь-який громадянин України, кожен військовослужбовець має право на житло.

Виконуючи свої функції соціальної та правової, держава забезпечує безоплатними жилими приміщеннями військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов.

Частиною першою статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", держава гарантувала забезпечення військовослужбовців жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення на підставах, у межах норм і відповідно до вимог, встановлених Житловим кодексом Української РСР, іншими законами, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Що це означає на практиці?

Як дізнатися, чи маю я право на забезпечення житлом?

Як домогтися захисту свого права на безоплатне житло? 

Як отримати грошову компенсацію за належне до отримання житло?

ХТО МАЄ ПРАВО НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ?

Військовослужбовці Збройних Сил України (крім військовослужбовців строкової служби), особи, звільнені в запас або відставку, а також члени сімей військовослужбовців, які загинули, зникли безвісти під час проходження військової служби, які потребують поліпшення житлових умов:

 • або проживають в одній квартирі по 2 і більше сім’ї незалежно від родинних відносин

 • або проживають особами різної статі старше 9 років, крім подружжя;

 • або є особами з інвалідністю внаслідок війни та членами їх сімей;

 • або є членами сімей загиблих власлідок війни;

 • або були забезпечені житловими приміщеннями на тимчасово окупованих територіях.

житло військовим Адвокат Київі
Як отримати житло військовослужбовцю. Військовий адвокат Київ

УМОВИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЖИТЛА 

 • вислуга на військовій службі не менше 20 років;

 • перебування на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов; 

 • використання вперше свого права на безоплатне житло, приватизацію житла тощо;

 • реєстрація у населеному пункті дислокації військової частини, в якій військовослужбовець проходить службу та перебуває на відповідному обліку.

ЯК ЗМІНИТИ СТАТУС ЖИТЛА ЗІ СЛУЖБОВЕ НА ПОСТІЙНЕ
(РОЗСЛУЖБОВИТИ КВАРТИРУ)

ВАЖЛИВО! Скористатися правом на забезпечення житлом можливо лише один раз протягом усього часу проходження військової служби.

На забезпечення яким житлом я можу претендувати?

Забезпечення житлом здійснюється за рахунок новозбудованого, вивільненого або придбаного житла, а також переобладнання нежилих приміщень фонду Міноборони у жилі.


Військовослужбовцям, що мають право на забезпечення житлом, надається:

 • жиле приміщення, яке відповідає вимогам житлового законодавства і становить не більше 13,65 м².

 • гуртожиток (для військовослужбовців офіцерського складу).

 • казарма (для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які не перебувають у шлюбі).

 • орендоване військовою частиною жиле приміщення (у разі відсутності вільних жилих приміщень).

 • грошова компенсація за найм житла (за бажанням військовослужбовця).

Які документи необхідно подати для постановки на квартирну чергу?

1. Подати командиру військової частини необхідні документи:

 • рапорт з проханням про взяття на облік осіб, що потребують поліпшення житлових умов

 • довідки про реєстрацію місця проживання (перебування) військовослужбовця та членів його сім’ї, які потребують поліпшення житлових умов;

 • витяг з особової справи військовослужбовця про склад сім'ї;

 • довідка про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному обліку за місцем роботи;

 • документи, що підтверджують право на першочергове та позачергове одержання житла, інші пільги.

2. Отримати рішення житлової комісії військової частини про зарахування на облік, затверджене 
командиром військової частини.
3. Вичекати чергу надання житла визначається (за часом зарахування)

4. Отримати ордер на вселення до жилого приміщення у виконавчого органу місцевої ради (у закритому військовому містечку - у квартирно-експлуатаційного органу).

Що робити, якщо відмовили у наданні житла?

Рішення уповноважених органів про відмову у наданні жилого приміщення військовослужбовцю, який має таке право, можна оскаржувати у судовому порядку.

 

Для цього варто звернутися по кваліфіковану юридичну допомогу до адвоката. Подільський юридичний центр готовий швидко та результативно супроводити Вашу справу від письмового провадження і до усного представництва в судовому засіданні.

Наша практика щодо оскарження рішень житлових комісій та поновлення в квартирній черзі:

 • Оскарження зняття з квартирного обліку через звільнення з військової служби у зв’язку з закінченням строку дії контракту. Читати тут.

 • Зняття з квартирного обліку через неоновлення документів житлової справи. Читати тут.

 • Безпідставне перенення дати постановки на квартирний облік через зміну місця реєстрації. Дві справи перебувають на розгляді (інформація оновлюється).

 • Зобов'язання держави виконати обов'язок забезпечення військовослужбовця житлом позачергово. Справа перебуває на розгляді (інформація оновлюється).

 • Зміна статусу житла зі «службове» на «постійне». Порядок, проблемні питання, позиція Верховного Суду, способи судового захисту. Читати тут.

 • Захист у справі про виселення зі службового житла.

 


Звертайтеся за консультацією з питань соціального та правового захисту військовослужбовців до наших спеціалістів за телефоном, або ж через ЧАТ (внизу сторінки).

bottom of page