top of page

ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ 

моральна шкода

    Можливість відшкодування моральних збитків - одне з найпоширеніших та найважливіших немайнових прав кожного громадянина. 

    Звісно, моральні переживання та душевні страждання зазвичай неможливо компенсувати сумою грошей. Заподіяння невідворотної шкоди здоров’ю, втрата близьких, приниження почуття гідності, чи навіть порушення нормальних життєвих зв’язків - все це зазвичай тягне за собою непоправні негативні наслідки.

 

    Відшкодування моральної шкоди - це найменше, що може зробити правосуддя для захисту ваших прав у таких випадках.

    Найкращий спосіб домогтися відшкодування моральної шкоди від осіб, які її заподіяли - подати позов до суду.

   

    - Як визначити заподіяну моральну шкоду?

    Нематеріальні збитки - поняття оціночне, і не настільки очевидне в конкретних ситуаціях. Різне трактування та суб’єктивне тлумачення на практиці значно ускладнюють можливість досягти належного відшкодування від такої шкоди.

    Моральною шкодою можуть бути як фізичні, так і душевні страждання, пов’язані із ушкодженнями здоров’я, знищенням майна особи безпосередньо або її близьких, а також приниженням честі та гідності чи ділової репутації. Пленум Верховного суду в Постанові від 31.03.1995 визначив, що до моральної шкоди відноситься також переживання через порушення нормальних життєвих зв'язків, неможливість продовження активного громадського життя, порушення стосунків з оточуючими людьми тощо.

    - Які є умови для компенсації моральної шкоди?

Ви маєте невід’ємне право на відшкодування моральної шкоди від будь-якої особи, яка вам їх заподіяла, якщо вдасться довести перед судом три ключові елементи: 

  • Факт моральної шкоди.

  • Протиправність поведінки її заподіювача.

  • Причинний зв’язок між першими двома пунктами.

 

    - Як визначити розмір шкоди?

Передусім, сума заявлених збитків повинна відповідати вимогам ч. 3 ст. 23 ЦК України:

  • пропорційність характеру порушення, із врахуванням, зокрема, і ступеня вини органу влади.

  • відповідність до глибини фізичних та душевних страждань, їх невідворотності.

  • із врахуванням вимог розумності і справедливості.

Читайте детальніше також про:

У будь-якій ситуації, коли ваші нематеріальні права порушуються, і заподіюється моральна  шкода, пам’ятайте, що Ви маєте невід’ємне право на відшкодування завданих збитків. А досвідчені юристи Подільського юридичного центру вам у цьому допоможуть. 

Звертайтеся за телефоном чи ЧАТом внизу і ми надамо консультацію щодо вашої конкретної ситуації, а в разі необхідності - супроводжуватимемо Вашу справу в судовому порядку до її успішного завершення.

bottom of page